Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Magnificat , Bài ca của sự khiêm nhường

 

 

Magnificat , Bài ca của sự khiêm nhường

 

Bài ca ngợi khen Magnificat được xuất xứ từ sự khiêm nhường, sự khiêm nhường thẳm sâu của một thụ tạo đối với Đấng Toàn Năng.

 

Toàn bộ nội dung Magnificat diễn tả được điều ấy, bởi vì , nếu loài thụ tạo không biết khiêm nhường, thì không bao giờ đón nhận được ơn Cứu Độ.

 

Vâng, ơn cứu độ mà con người đón nhận được chính là thần trí của họ được tràn đầy Thánh Thần. Một hinh ảnh cụ thể là: nếu chúng ta úp thùng xuống, thì thùng không chứa được nước, ngược lại nếu thúng được ngửa lên, chắc chắn sẽ hứng được đầy thùng nước. Đó là hình ảnh của sự khiêm nhường.

 

Đức khiêm nhường là sự thánh thiện cần thiết cho thế nhân, vì nếu sự khiêm nhường không có, thì nhân thế không có sự sống. Như vậy, khi khiêm nhường mất đi , thì sự chết trỗi dậy. Vậy, sự chết là do mất sự khiêm nhường, như teh61 tội lỗi là đánh mất sự khiêm nhường.

 

Đức khiêm nhường dẫn dến ân sủng, ân sủng là biết cảm tạn Thiên Chúa, điều biết cảm tạ Thiên Chúa đó chính là ân sủng của tình yêu, đó là Chúa Thánh Thần.

 

Điều gì đã làm cho Đức Maria trỗi vượt nhân đức, thưa đó là “Ân sủng” của Chúa Thánh Thần. Ân sủng tự nhiên đong đầy cho những tâm hồn khiêm tốn, không bao giờ đong cho kẻ tự cao. Thân phận con người thật mong manh, thấp hèn, dù cho ở cương vị nào. Sự giàu có của cải vật chất, khả năng bản thân có được điều gì đều vô nghĩa, nếu tự cao , quả thật là những thằng ngốc.

 

Những toà lâu đài tráng lệ, những căn nhà sang trọng, mặc nhiên về hình thức thì nó hơn những túp lều tranh, nhưng, những túp lều tranh mau mục nát, thì có giá trị hơn những tòa lâu đài, bởi vì nó chứng minh được sự thấp hèn của thụ tạo. Thụ tạo phải tan biến, còn những tòa lâu đài sẽ trở nên những vật vô tri cho hậu thế.Đến lúc nào đó, họ cũng phá đi như những đống gạch vụn. Thế là công cốc.Còn thân xác thối rửa của nhân thế thì sao ? ! Sẽ trở nên bụi đất, dù có chui vào những nấm mồ như lăng tẩm.

 

Vì thế, “ Chúa hạ bệ những ai quyền thế, nhưng nâng cao mọi kẻ khiêm nhường ”. Khiêm nhường là nhân đức đứng đầu của mọi nhân đức, mà Thiên Chúa muốn cho nhân thế thực thi, hầu mang lại lợi ích siêu nhiên cho họ.

 

Cảm nghiệm được tình thương, là “Lòng thương xót” bởi Thiên Chúa, mà Đức Trinh Nữ Maria đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, nên Mẹ đã cất lên bài ca Ngợi Khen Magnificat bất hủ muôn đời.

 

“ LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN THIÊN CHÚA...”

 

Ave Maria ./. Amen

P.TĐPT