Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 06

 

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân Thừa Nhận Canh Tân Đặc Sủng
MỤC VỤ CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

  •  

Cổ Võ Kinh Nghiệm Cá Nhân Về Lễ Hiện XuốngVatican city, Tháng 5 năm 2006 - Đây là định nghĩa về Mục Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới trong Niên Giám Những Tổ Chức, Đoàn Thế Quốc Tế của người Giáo dân phát hành bởi Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo dân.

 

Tên chính thức: Mục vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới

Tên viết tắt: ICCRS
Thành hình năm 1978Lịch sử: Nguồn gốc của ICCRS bắt nguồn từ năm 1970 khi Văn Phòng Liên Lạc Thế Giới (ICO) bắt đầu hoạt động tại Ann Arbor, Michigan, nhằm giữ liên lạc giữa các nhóm cầu nguyện khác nhau bùng lên từ kinh nghiệm cá nhân về Lễ Hiện Xuống, được biết đến như là "sự tuôn đổ mới của Thần Khí", hay "phép dìm trong Thánh Thần" và để cung cấp chi tiết về phong trào mới phát sinh.Năm 1973, ICO bắt đầu xuất bản hằng năm niên giám các nhóm cầu nguyện Công Giáo với những địa chỉ của tất cả các nhóm đang hoạt động. Năm 1977, một buổi họp góp ý được tổ chức với 110 người đại diện cho 60 quốc gia, và đã quyết định thành lập một ban đại diện quốc tế để trông nom công việc sinh hoạt của văn phòng.


Năm 1978, Văn Phòng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới (ICCRO) được thành lập có trụ sở ở Brussels, Bỉ quốc. Có 9 thành viên từ Âu Châu, Á Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Các Nước vùng biển cùng với Đức Tổng Giám Mục của Malines của Bỉ quốc, Đức Hồng Y Suenens là cố vấn tâm linh.


Để thiết lập những quan hệ với Tòa Thánh, năm 1980, ICCRO di chuyển văn phòng của tổ chức về Rôma. Ngày 14 tháng 9 năm 1993, danh xưng hiện tại được chấp nhận, Mục vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo được thừa nhận bởi Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Giáo dân là một tổ chức với những quyền hạn tông tòa, mục đích cổ võ phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo mà văn phòng đại diện trên toàn thế giới.


Thực thể: ICCRS là tổ chức điều hợp và mục vụ chính của Canh Tân Đặc Sủng. Tổ chức thi hành sứ mệnh cỗ võ Canh Tân Đặc Sủng trên thế giới bằng cách khuyến khích các thành viên trong quyết tâm của họ trung thành với Giáo hội Công Giáo ở tầng lớp cá nhân cũng trên như tầng lớp nhóm nhỏ; hoạt động của tổ chức như là một trung tâm của hiệp nhất, liên lạc và hợp tác giữa các nhóm cầu nguyện và các cộng đồng trên các lục địa, trợ giúp về mặt tài chánh những trung tâm Canh Tân Đặc Sủng ở các quốc gia đang phát triển và ở địa phương nơi mới khởi sự; hỗ trợ những buổi họp giới trẻ cấp quốc gia và thế giới; tổ chức các đại hội thế giới cho các người lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng.


Tổ chức: ICCRS được điều hành bởi hội đồng bao gồm vị chủ tịch, phó chủ tịch và 12 nghị viên đại diện nhiều vùng và điạ lý khác nhau của Canh Tân Đặc Sủng đã được thành lập. Để thi hành các chức vụ, hội đồng được hỗ trợ bởi một Giám mục là cố vấn tâm linh.Những quyết định được hội đồng chấp thuận được thực hiện bởi một văn phòng do một giám đốc có trách nhiệm điều hành, làm việc dưới sự trông coi của vị chủ tịch và theo những hướng dẫn đã được đề ra.


Thành viên: ICCRS giữ liên lạc với các nhóm Canh Tân Đặc Sủng tại 165 quốc gia trên thế giới.


Thông tin: ICCRS có bản tin phát hành 2 lần một tháng bằng ngôn ngữ Ý, Pháp, Anh, Bồ đào nha, Tây ban nha và Đức.Website: www.iccrs.org, Email: info@iccrs.org

Chuyển dịch từ Zenit.org