Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 18

 

 

VÀI NÉT VỀ
    CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

 

    TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

 

 

BÀI 18 : ÂN SỦNG CHO GIÁO HỘI HAY CHO NƯỚC CHÚA?


Cha George Montague, SM, Cố Vấn thần học Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Hoa Kỳ. Cựu chủ tịch Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo, giáo sư thần học Đại Học St. Mary
tại Antonio, TX, Hoa Kỳ.


Khóa tĩnh tâm cuối tuần tại Duquesne! Chúng ta, những người đã và đang tham dự vào Canh Tân Đặc Sủng sung sướng biết bao mỗi khi được sống lại hoặc nghe nói về Khóa tĩnh tâm kỳ diệu đã đưa đến sự bùng nổ làm thay đổi đời sống đức tin của hàng trăm triệu người Công Giáo khắp nơi trên mặt địa cầu. Nhưng một phần của sự bùng nổ ấy đã được chuẩn bị từ ít năm trước tại Đền Thờ Giáo Hoàng và trên hai ngàn Giám mục đã thảo luận và đưa ra một khuôn khổ thần học nhờ vậy Canh Tân có thể nổ ra để xây dựng chứ không phải để tiêu hủy Giáo hội. Đó là hoạt dộng của Chúa Thánh Linh mà chúng ta gọi là Công Đồng Vatican II. Trước Công Đồng lịch sử này, một số nhà thần học như Yves Congar và ngay cả Đức Hồng Y Suenens cũng đã viết về vai trò quan trọng của người tín hữu giáo dân và các đặc sủng trong Giáo hội, nhưng phần đông, đặc sủng đã không được hiểu rõ giá trị hoặc không thực hành trong sự hiểu biết.


Dĩ nhiên cũng có các vị thánh như Gioan Vianney, cha xứ họ đạo Ars, ngài có thể nói tội của người khác trước khi họ xưng tội, hoặc các vị thánh khác đã làm nhiều phép lạ lớn lao trước và sau khi được phong thánh. Nhưng không trông mong rằng người tín hữu bình thường, hoặc ngay cả linh mục và các giám mục lại có thể cầu nguyện trong tiếng lạ hay nói tiên tri, hoặc chữa lành (ngoại trừ thỉnh thoảng có xảy ra qua bí tích xức dầu cho kẻ liệt). Vì thế quả là hứng thú lớn lao khi những sự việc này bắt đầu xảy ra qua những cái máng không ngờ trước được đó là những người tín hữu giáo dân mộc mạc ít được hướng dẩn, và ngay cả những người chẳng mấy thánh thiện. Họ chỉ có đức tin – và đặc sủng.


Hứng thú lớn lao, đúng vậy, nhưng cũng kinh ngạc, bởi vì sự kiện này làm sao lại có thể thích hợp với truyền thống thần học Công giáo. Bởi vì vụ nổ xảy ra đầu tiên tại khu lưu xá sinh viên của một Trường Đại Học và trong đó có cả những giáo sư người Công giáo bằt đầu đổ xô đi tìm sự giải thích thần học cho hiện tượng này. Đầu tiên, Kevin và Dorothy Ranaghan gọi đó là Catholic Ranaghan (Nhóm Ngũ Tuần Công giáo). Rồi các Cha Kilian McDonnell và Francis Sullivan bắt đầu xuất bản các đề mục. Sau đó, các tài liệu mang tựa đề Malines Documents được viết ra dưới sự bảo trợ của Đức Hồng Y Suenens. Sau cùng, cuốn sách Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit (Bí tích khai tâm Kitô giáo và sự Thanh tẩy trong Chúa Thánh Linh) do Cha McDonnell và tôi thực hiện đã khởi hứng cho tập Fanning the Flame (Khơi dậy ngọn Lửa Ân Sủng) do sự hợp tác của mười ba nhà thần học và các vị lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng, tập sách này được dùng như tài liệu hướng dẫn mục vụ. Người Công giáo luôn hiểu biết và đẩy mạnh những họat dộng xã hội dù vậy việc giải thích cho những hoạt động mới mẽ xuất hiện trong Canh Tân Đặc Sủng như: lời tiên tri và cầu nguyện chữa lành cũng chỉ là những việc bình thường.Nhưng có lẽ đây là lúc chúng ta phải quay ngược ống kính lại để nhìn vào bức tranh đặc sủng một cách rộng lớn hơn. Và thật hiển nhiên, đây cũng chính là điều chúng ta tìm thấy trong tài liệu đã được Công Đồng Vatican đề ra.


Sự hiểu biết rộng rãi về các đặc sủng đã được bàn thảo và nêu ra trong tài liệu quan trọng của Công Đồng, Hiến Chế về Giáo Hội.


“Cũng chính Thánh Thần ấy, không chỉ thánh hóa và hướng dẫn Dân Chúa bằng các Bí Tích, các thừa tác vụ, và trang bị họ bằng các nhân đức, nhưng Ngài còn ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc các tín hữu ‘phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài’ (1Cr 12:11), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo Hội như lời chép rằng: ‘Thánh Thần hiển hiện trong mỗi người hầu mang lợi ích’ (1Cr 12:7). Phải lãnh nhận những đoàn sủng này, từ các ơn chói lọi nhất đến các ơn thường mà nhiều người lãnh được, với lòng tri ân và yên ủi vì các ơn đó mang ích lợi và phù hợp với nhu cầu của Giáo Hội.” (Lumen Gentium, 12).


Nói cách khác, bên cạnh các đặc sủng Chúa ban cho để thực hành các tác vụ trong Giáo Hội, ngay cả phục vụ những người nghèo khổ và bất hạnh. Chúa còn muốn ban ơn cho người tín hữu giáo dân để họ xây dựng Giáo Hội trần thế. Điều này được thực hiện trong nhiều đường lối khác nhau. Sau khi xác định vai trò của người tín hữu giáo dân trong cộng đồng xứ đạo, trong việc thờ phượng và hướng dẫn. Tài liệu minh định năm phạm vi mà người tín hữu giáo dân được kêu gọi phục vụ nhưng họ cần tới đặc sủng: gia đình, giới trẻ, xã hội, quốc gia và thế giới.


Như vậy, Canh Tân nói với chúng ta cần phải làm gì? Có hai việc phải làm.Trước nhất, chúng ta cần quảng bá sự hiểu biết về các đặc sủng để đón lấy những ơn huệ hướng chúng ta vào thế giới và xác định những người thực thực hành các đặc sủng này. Tôi không ước đoán rằng trong phạm vi này Canh Tân Đặc Sủng đã không thực hành được gì. Thí dụ, những người trong Canh Tân đã tích cực tham gia vào Phong Trào bảo vệ sự sống con người. Tuy nhiên, đôi khi, có những nhóm cầu nguyện dường như tự cô lập vì họ nghĩ rằng chỉ họ mới có Chúa Thánh Linh, và họ chỉ thực hành những gì trong “thế giới tâm linh” riêng của họ thôi.Nhưng, thứ nhì, tôi tin rằng đây là ơn đặc biệt của Canh Tân để khẳng định rằng các tác vụ không thể tồn tại được nếu trước tiên không có sự nhận thức đặc sủng là những ơn huệ của Chúa Thánh Linh chứ không phải là những tài năng tự nhiên hay cái gì mình tự tạo ra được. Và những người thực hành các đặc sủng này sẽ hoàn thành những mục tiêu của Chúa phải được nuôi dưỡng bằng đặc sủng ca ngợi thờ phượng, lắng nghe Lời Chúa (ơn tiên tri) và chữa lành.\

 

******************************************************