Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 25 Thường Niên

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A Thánh Vịnh 144

Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A Thánh Vịnh 144

Nguồn: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy