Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần B

Tên thân nhân Tên người xin
Tôma Vũ Quan Bằng Phạm Văn Luật
Phêrô Lê Văn Bằng Lưu Hữu Tình
Lm Vincent Trần Văn Bằng Vũ Thị Thu Hà
Lm Phaolô Nguyễn Hải Bằng Hoàng Thị Bích Tuyền
Vicentê Mai Văn Bảo Phạm Văn Luật
Giuse Trần Đình Bảo Nguyễn Thanh Hùng
Micae Trần Gia Bảo Trần Gia Bảo
Phạm Văn Bảo Phạm văn Bảo
MariaJos Gia Bảo M. Goretti Huyền Trang
Lm Jos Xuân Bảo Vũ Kim Ứng
Lm Giuse Nguyễn Vinh Bảo Nguyễn Đức Huân
Lm Giuse Nguyễn Thành Bảo Trần Thị Anh Huỳnh
Thầy Bonaventure Nguyễn Tuấn Bảo Theresa Linh
Thầy Đôminicô Trần Quốc Bảo Lm Đỗ Đăng Quân
Thầy Đôminicô Trần Quốc Bảo Ca đoàn Cecillia
Vicente Nguyễn Văn Bạt Nguyễn Văn Bạt
Sơ Maria Phạm Thị Báu Sr. Bùi Thị Lành
Sơ Maria Phạm Thị Báu Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Công Bảy Nguyễn Văn Bích
Đaminh Nguyễn Công Bảy Nguyễn Công Bảy
Sơ Maria Bảy Têrêsa Maria
Thầy Micae Nguyễn Be M. Goretti Huyền Trang
Sơ Martinô Nguyễn Văn Bé | Nguyễn Văn Bé
Sơ Mary Benedict Sr. Mary Benedict
Sơ Mary Benedict Chung - Huyền
Thầy Trần Benji Phạm Mộng Huyền
Gioan Trần Hoàng Báu Trần Văn Kim