Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ai lớn hơn?

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Ai lớn hơn?

(CN 25 TN-B)

 

Chúa cùng với các môn sinh

Ga-li-lê hướng đăng trình đến nơi

Chúa thì cho biết những lời

Con Người bị nộp người đời giết đi

Ba ngày sau chết là chi

Rồi Người sống lại tức thì chẳng sai

Các ông không hiểu lời Ngài

Nhưng còn hoảng sợ không nài hỏi chi

Về nhà Người hỏi chuyện gì ?

Anh em cũng đã thầm thì nhỏ to?

Lặng thinh bởi các ông lo

Dọc đường vì đã đoán mò ai hơn

Chúa thì ngồi chỗ trống trơn

Gọi liền cả nhóm làm ơn nghe thầy

Ai mà làm lớn từ đây

Phải làm người rốt để rầy nêu gương

Làm người phục vụ tận tường

Rồi đem em nhỏ dễ thương lại gần

Chúa lên tiếng nói ân cần

Ai mà đón tiếp muôn phần em đây

Đón em vì bởi danh Thầy

Chính là đón tiếp chính Thầy chẳng sai

Ai mà đón tiếp Thầy hoài

Chính là đón Đấng đã sai phái Thầy.

 

Jos. Hồng Ân