Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Download các Văn kiện Công Đồng Chung Vatican II

Tác giả: 
Hoàng Nguyễn

Download các Văn kiện Công Đồng Chung Vatican II
Hoàng Nguyễn

 

CÁC VĂN KIỆN CỦA CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II (1962-1965)

 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng Chung Vaticanô II, ngày 11 tháng 10 năm 1962, xin giới thiệu lại với quý độc giả của VietCatholic các giáo huấn của Công Đồng qua 16 văn kiện đã được Công Đồng chấp thuận, gồm 4 Hiến chế, 9 Sắc lệnh và 3 Tuyên ngôn, với bản dịch Việt ngữ của Giáo Hoàng Học viện Piô X (1972). Tên gọi văn kiện bằng La ngữ thường là tên lấy từ giòng đầu tiên của chính văn bản.


Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy đâu đó trong các bài viết hoặc nghe các bài giảng có nhắc đến chẳng hạn như “Hiến chế Vui mừng và Hy vọng” (Gaudium et Spes) hoặc “Hiến chế Ánh sáng Muôn Dân” (Lumen Gentium), có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa có dịp biết qua những văn kiện này chứa đựng những gì. Một trong những thay đổi do Công Đồng Chung Vaticanô II mang lại mà mọi tín hữu, nhất là những người lớn tuổi, đều nhận thấy rõ rệt nhất là Thánh Lễ bằng tiếng địa phương với “cha quay xuống” thay vì bằng tiếng La-tinh với “cha quay lên,” đây là phần “nổi nhất” trong công trình đầu tiên của hơn 2400 nghị phụ qua “Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh” (Sacrosanctum Concilium). Còn rất nhiều điều mà chúng ta nên biết và cần biết về biến cố vĩ đại này trong hàng nhiều thế kỷ, nếu không muốn nói là cả ngàn năm, mới có một lần của Giáo Hội.

 

Nếu không có nhiều thì giờ để đọc toàn bộ 16 văn kiện, quý độc giả nên đọc 3 văn kiện quan trọng sau đây:

(1) Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh,
(3) Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, và
(16) Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay.


Các văn kiện này đã được phổ biến trên internet từ lâu trên nhiều trang mạng trong cũng như ngoài nước, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được trình bày dưới dạng sách điện tử (eBook)
Với các độc giả có iPad, quý vị có thể tải về các file dạng EPUB rồi cho vào iBooks (qua iTunes hoặc email cho chính mình).
Với các độc giả không xử dụng iPad, quý vị có thể mở các file dạng PDF đã được dàn trang như những tập sách nhỏ.

 

Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên trang VietCatholic những tài liệu sau đây:

 

1. Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium) Ban hành ngày 4-12-1963.
Công Đồng truyền lệnh duyệt lại một cách bao quát về phụng vụ để giáo dân có một ý thức rõ rệt hơn về sự tham dự tích cực của chính họ vào Thánh Lễ và những nghi thức khác.


Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh file dạng PDF
Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh file dạng EPUB

 

2. Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica) Ban hành ngày 4-12-1963.
Công Đồng kêu gọi những thành phần Giáo Hội, nhất là giáo dân, truyền đạt “tinh thần nhân bản và Kitô giáo” qua báo chí, sách vở, phim ảnh, truyền thanh và truyền hình.


3. Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) Ban hành ngày 21-11-1964.
Trình bày Giáo Hội như một nhiệm tích, một sự hiệp thông giữa những tín hữu đã được thanh tẩy, như là dân Chúa, tức nhiệm thể Chúa Kitô và như lữ khách đang trên đường hưóng tới sự hoàn thiện viên mãn trên trời nhưng được ghi dấu ở dưới đất bằng “sự thánh thiện thực tiễn, cho dù khiếm khuyết.”

 

4. Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio) Ban hành ngày 21-11-1964.
Theo đó vấn đề Hiệp Nhất hay Đại Kết là điều mỗi người quan tâm và sự đại kết chân thật liên hệ đến một sự đổi mới liên tục có tính cách cá nhân và cơ chế.


5. Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương (Orientalium Ecclesiarum) Ban hành ngày 21-11-1964.
Tuyên bố sự đa dạng trong Giáo Hội không làm tổn thương sự duy nhất tính của Giáo Hội nên các Giáo Hội Công Giáo Đông phương nên trở về với những truyền thống của mình.

 

6. Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus) Ban hành ngày 28-10-1965.
Tuyên bố mỗi giám mục có toàn quyền bình thường trong địa phận của mình và trình bày tín lý Kitô giáo theo những cách thức thích ứng với thời đại. Sắc Lệnh đề xuất những hội nghị các giám mục để thực thi việc cùng chung điều hành mục vụ.


7. Sắc Lệnh về Đào Tạo Linh Mục (Optatam Totius) Ban hành ngày 28-10-1965.
Khuyến khích các chủng viện phải chú trọng việc huấn luyện thuộc linh, trí tuệ và kỷ cương có tính cách thiết yếu để chuẩn bị những sinh viên chọn ơn gọi linh mục trờ thành những chủ chăn tốt.

 

8. Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu(Perfectae Caritatis) Ban hành ngày 28-10-1965.
Quy định những nguyên tắc chỉ đạo để đổi mới có tính cách cá nhân và cơ cấu đối với đời sống các nam nữ tu sĩ và linh mục thuộc các hội dòng.


9. Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo (Nostra Aetate) Ban hành ngày 28-10-1965.
Công bố Giáo Hội Công Giáo không bác khước những gì chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo không phải Kitô giáo, kêu gọi chấm dứt phong trào bài Do-Thái và mọi hình thức kỳ thị căn cứ trên chủng tộc, màu da, tôn giáo hay điều kiện sống vì không thuộc về tâm thức của Đức Kitô.

 

10. Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo (Gravissimum Educationis) Ban hành ngày 28-10-1965.
Xác quyết quyền của cha mẹ chọn lựa kiểu mẫu giáo dục mà họ mong muốn cho con cái mình, nhấn mạnh tầm mức quan trọng của các trường Công giáo và bênh vực quyền thanh tra trong các trường cao đẳng và đại học Công giáo.


11. Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum) Ban hành ngày 18-11-1965.
Công bố Giáo Hội tin vào Thánh Kinh và Thánh Truyền như là một kho tàng chứa đựng Lời Chúa và khích lệ sử dụng việc nghiên cứu có tính cách khoa học tân tiến trong vấn đề học hỏi Thánh Kinh.

 

12. Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem) Ban hành ngày 18-11-1965.
Tuyên bố giáo dân nên gây ảnh hưởng đối với những người lân cận bằng những giáo huấn của Chúa Kitô.


13. Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae) Ban hành ngày 7-12-1965.
Tuyên bố tự do tôn giáo là một quyền nằm trong nhân phẩm mỗi người và không ai bị ép buộc hành động theo một cách thức ngược lại với chính niềm tin của họ.

 

14. Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis) Ban hành ngày 7-12-1965.
Công bố bổn phận trước tiên của linh mục là loan báo Tin Mừng cho mọi người, chấp thuận khuyến khích đời sống độc thân như là một tặng phẩm và khuyên bảo nên có một bổng lộc tương xứng đối với các linh mục.


15. Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes) Ban hành ngày 7-12-1965.
Công bố hoạt động thừa sai nên hỗ trợ sự an sinh của dân chúng về mặt xã hội và kinh tế và không được bắt buộc bất cứ ai chấp nhận đức tin.

 

16. Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium et Spes) Ban hành ngày 7-12-1965.
Công bố Giáo Hội nên đối thoại với những người vô thần, không ngừng vận động và cổ võ hòa bình, chiến tranh nguyên tử là điều phải cố tránh bằng mọi giá và sự giúp đỡ những quốc gia chậm tiến là việc làm cấp bách. Hiến Chế cũng công bố hôn nhân không chỉ truyền sinh mà thôi và khoa học phải khẩn cấp tìm ra những phương tiện điều hòa sinh sản có thể chấp nhận được.

 

Nguồn: 
vietcatholic.net