Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 02

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ

 

Nên chuẩn bị những điều sau đây khi có người bệnh nặng:

-      Thánh Giá chịu nạn (nhỏ)

-      Thánh giá cha thánh Bênêđíctô (Thánh giá trừ tà)

-      Chuỗi Mân Côi

-      Nước Phép, nhang, bình cắm nhang, nến

-      Sách Kinh Thánh

-      Hình thân nhân và khung hình

-      Cuốn sách này: Tài liệu chuẩn bị đi về nhà CHA.

 

Danh Sách điện thoại để liên lạc khi cần:

-      Cha xứ: _____________________________________

-      Linh mục khác: _______________________________

-      Nhà thương: _________________________________

-      Bác sĩ: ______________________________________

-      Y tá: ________________________________________

-      Chính quyền: _________________________________

-      Nhà quàn: ___________________________________

-      Bảo hiểm: ___________________________________

-      Hội đồng giáo xứ: ____________________________

-      Ban tang lễ: _________________________________

-      Truyền thông cáo phó: ________________________

-      Hoa tang: ___________________________________

-      Quay phim/chụp hình: _________________________

-      Thân nhân: __________________________________

-      ____________________________________________

-      ____________________________________________

-      ____________________________________________

-      ____________________________________________