Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 03

 

GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI LÃNH ƠN ĐẠI XÁ

 

* Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này, thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá, dù hôm đó đã lãnh đại xá rồi). (Trích Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá do ĐTC Phaolô 6 ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967)

 

Vì vậy thân nhân của người hấp hối cần giúp họ hôn kính Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội với ý chỉ xin hưởng Ơn Đại Xá do Lòng Thương Xót Chúa ban qua Giáo Hội.