Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 07

 

NGHI THỨC TIỄN BIỆT SAU KHI TẮT THỞ

 

Chủ sự : Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con xin phó thác (…) vừa mới lìa trần. Từ nay, (…) không còn lui tới, ăn nói với chúng con nữa, nhưng được sống gần Chúa hơn. Trong khi còn sinh hoạt tại thế, vì yếu đuối, (…) có xúc phạm tới Chúa cách nào, thì xin Chúa tốt lành vô cùng thứ tha cho (…), nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CS: Cái chết làm cho chúng con đau buồn, hướng về với Thiên Chúa, chúng con ngậm ngùi, chưa biết cầu nguyện thế nào; nhưng noi gương Đấng Cứu Thế đã khóc thương Lazarô, đã xúc động trước đám tang của con một bà quả phụ thành Na-in, đã khẩn nguyện với Chúa Cha trong vườn Ghết-sê-ma-ni, chúng con dám nguyện rằng:

Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha…

 

CS: (…) đã từ biệt chúng con, Chúa biết chúng con đang thương tiếc ngần nào, xin Chúa củng cố đức tin chúng con trong cơn thử thách này.

Cộng đoàn: Xin giúp chúng con chấp nhận cơn thử thách này.

CS: Nguyện cầu cho (…) được ơn bình an trọn vẹn nơi Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Cứu Thế, xin cho (…) được hưởng nhờ các ân xá.

Cđ: Trong tình yêu Chúa, xin dung thứ cho (…).

CS: Chớ gì (…) sớm được chia sẻ hạnh phúc trường sinh của các bạn hữu Chúa.

Cđ: Xin ban cho (…) hạnh phúc trường sinh Chúa đã hứa.

CS: Nguyện xin Chúa Kitô đón nhận (…) vào đoàn ngũ các tôi trung của Người.

Cđ: Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa.

CS: Bên chân thánh giá, Mẹ Chúa đầy đau thương. Giờ đây, chúng con đang đứng gần người thương yêu vừa mới mất, xin Mẹ giúp chúng con can đảm vâng ý Chúa mọi đàng.

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mắt thương xem trong giờ lâm tử. Amen.

 

CS: Chúng ta cùng cầu nguyện.

Cđ: Lạy Chúa, đời sống chúng con ngắn ngủi và mỏng giòn lắm, cái chết của (…) nhắc chúng con hiểu rõ điều đó. Còn Chúa, Chúa hằng sống, hằng tồn tại luôn mãi, và lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn thần chết. Chúng con gởi gắm (…) nơi tình yêu Chúa. Xin Chúa cho (…) được chia sẻ gia nghiệp mà Chúa đã sắm sẵn từ trước muôn đời.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CS: Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con dám xin Chúa cho (…), mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian, được sống gần Chúa, được hưởng niềm vui của Chúa trong ánh sáng huy hoàng, và trong an bình của Đức Kitô. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CS: Chúng ta cùng cầu nguyện.

Cđ: Lạy Chúa! Chúa đã sẵn sàng nhận lời kinh nguyện do lòng thành chúng con dâng lên, ngay cả những ước nguyện thầm lặng. Chúng con nài xin Chúa cho (…) vừa tắt thở được hưởng các ơn xá, mà Chúa dành cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, được sớm hưởng Thánh nhan Chúa, được chia sẻ hạnh phúc bất diệt trong ánh sáng và bình an muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Hát: CHÚA TỪ BI VÀ NHÂN HẬU (trang 86)

 

Haleluia! Haleluia! Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời”. Haleluia!

- Đọc kinh Vực Sâu

(trang 43)