Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 09

 

6. LÀM PHÉP QUAN TÀI

 

 

Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện,

 

Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra (2Cr. 5, 1).

 

Lạy Cha xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha.

 

Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

CĐ: Amen.

 

Chủ Sự: Rảy Nước Thánh trên quan tài.

 

Trong lúc đó CĐ hát một bài chọn trong phần Thánh Ca.

Sau đó những người có nhiệm vụ tẩm liệm, đến quan tài làm nhiệm vụ.