Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần 13

 

 

ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN & VIẾNG XÁC

 

1. LÀM DẤU

 

2. KINH ĂN NĂN TỘI

 

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

3. HÁT (Chọn một trong những bài hát trong phần Thánh Ca). (trang 83)

 

4. LẦN CHUỖI MÂN CÔI HAY CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Năm Sự Mừng

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.

 

Năm Sự Thương

 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Khi các con đọc chuỗi hạt này (Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót) cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Các Linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho tội nhân, đó là hi vọng cuối cùng của họ. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha thương xót. (NK.687).

 

Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ ơn gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn Cha" (NK.1731).

 

Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

 

- Mỗi hạt lớn đọc:

 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha, Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

 

Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới.

 

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. (3 lần).

 

Câu Kết:

 

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, linh hồn (…) trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

 

KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Lạy CHA, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của CHA, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của CHA – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe có người nào tín thác vào CHA mà bị thất vọng.

 

Lạy CHA từ bi, chỉ mình CHA mới phán xét con. CHA không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương Xót của CHA, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, Con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác “

 

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

 

5. HÁT: Chúa Nhân Từ (trang 87)

 

(Hay chọn một bài thánh ca trang 83)

 

6. ĐỌC LỜI CHÚA I

 

Chọn một trong các bài trong mục Các Bài Đọc I.

(trang 63)

 

7. ĐÁP CA

 

Chọn một trong các bài đáp ca. (trang 67)

 

8. Lời nguyện giáo dân:

 

- Lạy Chúa, xin cho linh hồn X, người thân yêu của chúng con, được hưởng phúc Thiên Đàng như lời của Chúa Kitô đã hứa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

- Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazarô chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

- Lạy Chúa, Chúa đã cho Giuse được ghi ấn tín trong nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn X được vào sổ các Thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

- Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tiếc tôi tớ Chúa, là linh hồn X đã qua đời, mà tha các hình phạt do các hành vi của X khi còn sống. Khi ở dưới trần, đức tin chân thật đã liên kết X với cộng đồng dân Chúa, thì trên Trời, xin Chúa cũng cho linh hồn X hợp với hàng ngũ các Thiên Thần và các Thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

9. PHÚC ÂM; Chọn một trong các bài trong mục Các Bài Phúc Âm. (trang 75)

 

10. KINH CẦU XIN

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha hình phạt cho linh hồn X đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn bị giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

 

11. KINH VỰC SÂU

 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn (...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn (...) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.

 

- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: Bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà cha mẹ bạn hữu con, xin Chúa mở cửa cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

 

12. KINH CÁM ƠN

 

 Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế là người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

 


13. KINH TRÔNG CẬY

 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

14. BA CÂU LẠY

 

Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng: Các Thánh Tử vì Đạo Nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

 

15. Hát: Xin Mẹ An Ủi (trang 93)

 

16. PHÂN ƯU, CẢM TẠ VÀ VIẾNG XÁC=========

 

KINH CẦU CHỊU NẠN

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)

Xin Chúa Kitô nghe cho chúng con

Chúa Kitô nhậm lời chúng con

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Đáp: Thương xót linh hồn (...)

(Những câu sau tiếp tục đáp như vậy)

 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

+ Chúa Giêsu thương hết người thế.

+ Chúa Giêsu xuống thế làm người.

+ Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.

+ Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Nước Giudêu.

+ Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.

+ Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.

+ Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mọi cho quân dữ bắt.

+ Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.

+ Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.

+ Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.

+ Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.

+ Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-ma-ni mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.

+ Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.

+ Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

+ Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.

+ Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.

+ Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.

+ Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.

+ Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.

+ Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.

+ Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.

+ Chúa Giêsu Thầy Cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết.

+ Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.

+ Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét.

+ Chúa Giêsu Philatô nộp cho Vua Êrôđê.

+ Chúa Giêsu Êrôđê chê rằng dại dột.

+ Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.

+ Chúa Giêsu chịu đánh đòn nát hết cả và mình.

+ Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thấu vào đầu.

+ Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.

+ Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.

+ Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đinh vác Thánh Giá.

+ Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.

+ Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm.

+ Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá.

+ Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.

+ Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha cho tha tội cho kẻ làm khốn mình.

+ Chúa Giêsu chịu hết các quan lấy quần áo chia nhau.

+ Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười.

+ Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng.

+ Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho Ông Thánh Gioan.

+ Chúa Giêsu phó Ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.

+ Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.

+ Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.

+ Chúa Giêsu phán rằng khát nước.

+ Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

+ Chúa Giêsu rằng con phó thác linh hồn ở tay Đức Chúa Cha.

+ Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.

+ Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

+ Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.

+ Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.

+ Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.

+ Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

+ Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.

+ Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.

+ Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

+ Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm dấu mình.

+ Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.

+ Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

+ Chúa Giêsu trước mắt thiên hạ lên trời.

+ Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

 

- Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

 Đáp: Tha tội cho linh hồn (...)

- Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

 Đáp: Nghe cho chúng con.

- Kẻo gặp sự tai sự dữ.

 Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn (...).

 (Những câu sau tiếp tục đáp như trên)

Kẻo mất nghĩa Đức Chúa Giêsu.

Kẻo phạm tội nghe ma quỹ cám dỗ.

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

 - Chúng con là kẻ có tội.

Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn (...).

 - Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn chừa mọi sự dữ.

Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe cho linh hồn (...).

 (Những câu sau tiếp tục đáp như trên)

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.

Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma qủy.

Chúa Giêsu cho linh hồn ... được phần phúc ở trên trời.

 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn ...

 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn ...

 

LỜI NGUYỆN:

 

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu ba mươi ba năm vì chúng con thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, như thương Chúa sinh nên muôn vật. Phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con. Cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả, lạy Dấu Thánh chân hữu, lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

 

Ghi chú: Khi khách phân ưu xong, tang gia đứng lên cúi đầu tạ ơn. Khi khách lên viếng xác, nếu có đốt nhang trước di ảnh, thì một người trong gia đình tang quyến đứng đốt nhang và đưa cho khách.