Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

7 Lá thư tình của Chúa Giêsu viết trên TG MP3

7 Lá thư tình của Chúa Giêsu viết trên Thánh Giá MP3

Quí vị đã cảm động với Lá thư tình yêu của Chúa Cha do Phan Toàn đọc, giờ đây xin kính mời Quí vị dành chút thời gian nghe Lucie Mariae đọc Bảy Lá thư tình yêu của Chúa Giêsu viết từ trên Thánh Giá thật đánh động. Bấm vào mũi tên phía dưới để nghe. Xem bản chữ viết bấm vào đây.