Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sắc Hoa Tháng Năm

Tác giả: 
Trần Kim Ngọc OP

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

 

Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Mẹ Thiên Chúa

 

Tháng Năm - Tháng Hoa “là tháng mà các Kitô hữu, tại các nhà thờ cũng như tại tư gia, dâng lên Mẹ Đồng Trinh những hành vi kính trọng và tôn sùng yêu mến và sốt sắng hơn; và đây cũng là tháng mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta biết bao nhiêu hồng ân lớn lao hơn từ ngai toà của Mẹ chúng ta.” (ĐGH Phaolô VI, thông điệp Mense Maio, 29/05/1965, số 1).

“Tháng Năm là một động lực mạnh mẽ cho việc cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng hơn, và bởi vì những lời khẩn cầu của chúng ta sẽ dễ dàng chạm đến trái tim từ ái của Đức Maria trong suốt Tháng Năm này, đó là một thói quen rất được ưa chuộng” mà các đức giáo hoàng “chọn tháng này dâng kính Đức Maria, nhằm thôi thúc dân Kitô giáo dâng những lời nguyện chung với nhau bất kỳ lúc nào nhu cầu của Giáo Hội đòi hỏi hoặc khi có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe doạ nhân loại.” (ĐGH Phaolô VI, thông điệp Mense Maio, 29/05/1965, số 3).

Theo tinh thần này, xét thấy thế giới cũng như Giáo Hội đang đứng trước những thách đố nghiêm trọng đe doạ tương lai nhân loại cũng như đời sống đức tin, Ban Cổ Võ Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam mở chương trình “SẮC HOA THÁNG NĂM” trên website kinhmancoi.net và trên các website công giáo khác từ ngày 01/05/2013 đến hết ngày 31/05/2013.

 

I. MỤC ĐÍCH

1/ Chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi;

2/ Tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa;

3/ Cầu xin cho:

1- Giáo Hội;

2- Công việc truyền giáo, tái truyền giáo và tân phúc âm hoá;

3- Nền hoà bình thế giới và quê hương;

4- Các nhà hữu trách trong đạo ngoài đời;

5- Những người đau khổ, bất hạnh, người tội lỗi;

6- Các linh hồn nơi luyện ngục;

7- Bản thân và gia đình...

 

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1/ Mỗi người dâng những hy sinh hãm mình, làm việc lành bác ái;

2/ Mỗi người có thể lần hạt một chục Kinh Mân Côi (suy niệm hay ngắm một mầu nhiệm, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh), đọc năm chục Kinh Mân Côi;

3/ Mỗi người có thể hiệp thông cầu nguyện với Kinh Mân Côi hoặc đăng ký một mầu nhiệm, một mùa hoặc chọn một mầu nhiệm hay một mùa tùy ý;

4/ Mỗi người có thể lần hạt chung với cộng đoàn, với gia đình hay riêng miễn sao phù hợp với hoàn cảnh của mình;

5/ Nếu điều kiện cho phép, xin mời quý vị theo dõi chương trình của từng ngày trên website kinhmancoi.net và trên các website công giáo khác.

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả chúng ta nhờ Mẹ Maria Mân Côi.

Xin chân thành cảm ơn quý vị, quý bạn.

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

 

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Địa chỉ liên lạc

Tu viện thánh Martin

1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

Email: kinhmancoi.net@gmail.com; DĐ: 0988560042