Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

300 bài giảng Linh mục Trần Đình Long: CD3

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD03 - 60 bài giảng

 Download toàn bộ CD03 gồm 60 bài giảng (dạng zip)

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

 

 

Bài 121-   Download mp3

Bài 122-   Download mp3

Bài 123-   Download mp3

Bài 124-   Download mp3

Bài 125-   Download mp3

Bài 126-   Download mp3

Bài 127-   Download mp3

Bài 128-   Download mp3

Bài 129-   Download mp3

Bài 130-   Download mp3

Bài 131-   Download mp3

Bài 132-   Download mp3

Bài 133-   Download mp3

Bài 134-   Download mp3

Bài 135-   Download mp3

Bài 136-   Download mp3

Bài 137-   Download mp3

Bài 138-   Download mp3

Bài 139-   Download mp3

Bài 140-   Download mp3

Bài 141-   Download mp3

Bài 142-   Download mp3

Bài 143-   Download mp3

Bài 144-   Download mp3

Bài 145-   Download mp3

Bài 146-   Download mp3

Bài 147-   Download mp3

Bài 148-   Download mp3

Bài 149-   Download mp3

Bài 150-   Download mp3

Bài 151-   Download mp3

Bài 152-   Download mp3

Bài 153-   Download mp3

Bài 154-   Download mp3

Bài 155-   Download mp3

Bài 156-   Download mp3

Bài 157-   Download mp3

Bài 158-   Download mp3

Bài 159-   Download mp3

Bài 160-   Download mp3

Bài 161-   Download mp3

Bài 162-   Download mp3

Bài 163-   Download mp3

Bài 164-   Download mp3

Bài 165-   Download mp3

Bài 166-   Download mp3

Bài 167-   Download mp3

Bài 168-   Download mp3

Bài 169-   Download mp3

Bài 170-   Download mp3

Bài 171-   Download mp3

Bài 172-   Download mp3

Bài 173-   Download mp3

Bài 174-   Download mp3

Bài 175-   Download mp3

Bài 176-   Download mp3

Bài 177-   Download mp3

Bài 178-   Download mp3

Bài 179-   Download mp3

Bài 180-   Download mp3

 

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05