Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

300 bài giảng Linh mục Trần Đình Long: CD5

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD05 - 60 bài giảng

 Download toàn bộ CD05 gồm 60 bài giảng (dạng zip)

 

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

 

Bài 241-   Download mp3

Bài 242-   Download mp3

Bài 243-   Download mp3

Bài 244-   Download mp3

Bài 245-   Download mp3

Bài 246-   Download mp3

Bài 247-   Download mp3

Bài 248-   Download mp3

Bài 249-   Download mp3

Bài 250-   Download mp3

Bài 251-   Download mp3

Bài 252-   Download mp3

Bài 253-   Download mp3

Bài 254-   Download mp3

Bài 255-   Download mp3

Bài 256-   Download mp3

Bài 257-   Download mp3

Bài 258-   Download mp3

Bài 259-   Download mp3

Bài 260-   Download mp3

Bài 261-   Download mp3

Bài 262-   Download mp3

Bài 263-   Download mp3

Bài 264-   Download mp3

Bài 265-   Download mp3

Bài 266-   Download mp3

Bài 267-   Download mp3

Bài 268-   Download mp3

Bài 269-   Download mp3

Bài 270-   Download mp3

Bài 271-   Download mp3

Bài 272-   Download mp3

Bài 273-   Download mp3

Bài 274-   Download mp3

Bài 275-   Download mp3

Bài 276-   Download mp3

Bài 277-   Download mp3

Bài 278-   Download mp3

Bài 279-   Download mp3

Bài 280-   Download mp3

Bài 281-   Download mp3

Bài 282-   Download mp3

Bài 283-   Download mp3

Bài 284-   Download mp3

Bài 285-   Download mp3

Bài 286-   Download mp3

Bài 287-   Download mp3

Bài 288-   Download mp3

Bài 289-   Download mp3

Bài 290-   Download mp3

Bài 291-   Download mp3

Bài 292-   Download mp3

Bài 293-   Download mp3

Bài 294-   Download mp3

Bài 295-   Download mp3

Bài 296-   Download mp3

Bài 297-   Download mp3

Bài 298-   Download mp3

Bài 299-   Download mp3

Bài 300-   Download mp3