Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CD6: Kinh LTX Chúa và Chuỗi Mân Côi

CD6: Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Chuỗi Mân Côi

Mục Lục: CD01 CD02  CD03 CD04 CD05 CD06

>> Phiếu nhận CD các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa <<

 

 CD06 - Chuỗi LTX Chúa, Tuần Cửu Nhật, Chuỗi Mân Côi

 Download toàn bộ CD06 (dạng zip)

 

Nghe hay download riêng từng bài phía dưới.  Quí vị cần có Flash Plugin cho Internet Explore, Firefox hay Google Chrome. Có thể download plugin tại đây.

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa:

   Download mp3

Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa:

   Download mp3

Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần:

   Download mp3

Chuỗi Mân Côi Sự Vui:

   Download mp3

Chuỗi Mân Côi Sự Thương:

   Download mp3

Chuỗi Mân Côi Sự Mừng:

   Download mp3

Chuỗi Mân Côi Sự Sáng:

   Download mp3