Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Xuân 2

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Năm 2014
Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình
Xin gởi đến quí vị Ô chữ với những gợi ý từ Thánh Kinh.

 

VUI HỌC THÁNH KINH 2
Ô CHỮ XUÂN HẠNH PHÚC

 

Những gợi ý

 

01. Người con của ông Ápraham và bà Xara tên là gì? (St 21,1)

 

02. Trong gia phả của Chúa Giêsu có nhân vật nữ là mẹ của ông Ô vết. Bà tên là gì? (Mt 1,5)

 

03.  Đức Giêsu quen thân với một gia đình có 3 chị em, khi người em chết, dẫu đã 4 ngày rồi, ngài cũng đã làm cho sống lại. Người được Chúa Giêsu làm cho sống lại tên là gì? (Ga 11,1)

 

04. Cô con gái của ông Giacóp tên là gì ? (St 35,23-26).

 

05.  Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ?  (1Cor 1,16 & 16,15)

 

06. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì?  (Mt 1,15).

 

07. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội tên là gì ? (Cv 10,34-48)

 

08. Con ông Môsê là tên là gì ? (Xh 2,21-22)

 

09. Một người con của ông Nôê. (x. St 6,9)

 

10. Người vợ mà ông Giacóp phải vất vả làm lụng 14 năm mới cưới được tên là gì ? (St 29,15-30)

 

11. Người con của ông Giuse và bà Maria tên là gì? (Mt 1,1-16)

 

12. Người con của ông Ixaác và bà Rêbêca tên là gì? (x. St 25,19)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 


 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH 2
Ô CHỮ XUÂN HẠNH PHÚC

 


01. Ixaác (St 21,1)
02. Rút (Mt 1,5)
03. Ladarô (Ga 11,1)
04. Dina (St 35,23-26).
05. Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)
06. Maria (Mt 1,15).
07. Cônêliô (Cv 10,34-48)
08. Ghécsôm (Xh 2,21-22)
09. Giaphét (x. St 6,9)
10. Rakhen (St 29,15-30)
11. Giêsu (Mt 1,1-16)
12. Giacóp (x. St 25,19)

 

Hàng dọc : XUÂN HẠNH PHÚC

 

NGUYỄN THÁI HÙNG