Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube Ý Nghĩa Chuỗi Kinh Mân Côi & 5 bài Thánh Ca

Tác giả: 
Duy Hân

Youtube Ý Nghĩa Chuỗi Kinh Mân Côi & 5 bài Thánh Ca

 

1- Ý Nghĩa Chuỗi Kinh Mân Côi - Kính Đức Mẹ Maria

 

2- Thánh Lễ Đầu Tiên - Sáng tác Lm Mi Trầm - Tiếng hát Duy Linh & Nhóm bè New Day

 

3- Rước Lễ Lần đầu - Sáng tác Hàn Thư Sinh - Tiếng hát bé Song Thương, Liên Hoa & Mỹ Linh

 

4- LỄ DÂNG NGÀI - Sáng tác Liên Bình Định - Tiếng hát Diệu Hiền & Hoàng Quân

 

5- TÂM CA DÂNG MẸ - Sáng tác Liên Bình Định - Tiếng hát Diệu Hiền & nhóm bè phụ họa

 

6- Đời Là Thế - Sáng tác Hàn Thư Sinh & Ngọc Lễ - Tiếng hát Mai Thiên Vân & Diệu Hiền