Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bẩn

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

BẨN

(CN VI TN, năm B – Mc 1:40-45)

 

Cả đời con dơ bẩn

Bẩn từ trong ra ngoài

Suốt kiếp con lận đận

Cứ chạy ngược, chạy xuôi

            Cả đời con ô uế

            Nên mọi người lánh xa

            Xác, hồn con tiều tụy

            Còm cõi tựa bóng ma

Thân xác còn mạnh khỏe

Nhưng hồn nhiễm bệnh cùi

Bởi tội lỗi nhiều quá

Con muốn sạch, Chúa ơi!

            Tháng ngày con lầm lũi

            Độc hành giữa chợ đời

            Kiếp thân buồn phận tủi

            Chập chờn tựa ma trơi

Lạy Giêsu Sư Phụ

Xin chạm vào hồn con

Làm cho con sạch sẽ

Tẩy trừ hết chứng phong

 

TRẦM THIÊN THU