Sứ điệp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi Hàng Giáo Phẩm và người Công Giáo VN 2002