Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 12 2017

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
48
 
 
 
 
3
 
1 Mùa Vọng
49
8
 
Mẹ Vô Nhiễm
10
 
2 Mùa Vọng
50
12
 
Đức Mẹ Guadalupê
17
 
3 Mùa Vọng
51
24
 
4 Mùa Vọng
52
25
 
Giáng Sinh
26
 
Thánh Stephanô
27
 
Thánh Gioan TĐ
28
 
Thánh Anh Hài
31
 
Lễ Gia Thất