Home

Lời Chúa hôm nay

 

Tháng 01 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
1
 
1
 
Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
2
13
 
Chúa Chịu Phép Rửa
3
4
25
 
Thánh Phao lô TĐ Trở Lại
26
 
Thánh Timôthêu và Thánh Titô, giám mục
5