Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 08 5 2019

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
6
 
 
 
 
10
 
 
 
Chúa Giêsu Hiển Dung
 
Thánh Đaminh, Lm.
 
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO