Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 08 26 2019

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
29
 
 
 
 
 
Thánh Monica
 
Thánh Augútinô
 
Thánh Gioan Tẩy Gia bị trảm quyết