Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 08 2020

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
31
 
 
 
 
 
 
Thánh Anphongso, GM
32
4
 
Thánh Gioan Maria Vianney, LM
6
 
CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG
33
10
 
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
15
 
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
34
22
 
Đức Maria Nữ Vương
35
24
 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
 
Thánh nữ Mônica
28
 
Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
29
 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
36