Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2020

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
 
 
 
 
 
Lễ Các Thánh
45
2
 
Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn
46
9
 
Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô
47
18
 
Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
21
 
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
48
24
 
THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG-LẠC, LINH MỤC, VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO
26
 
LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA
49
30
 
THÁNH ANDRE TÔNG ĐỒ