Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 08 24 2020

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
24
 
 
 
 
28
 
29
 
 
 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
 
Thánh nữ Mônica
 
Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết