Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 10 26 2020

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
28
 
 
 
 
 
 
Thánh Simon Và Thánh Giuđa (Thađêô), Tông Đồ
 
Lễ Các Thánh