Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 11 16 2020

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
18
 
 
 
21
 
 
 
Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
 
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
 
CHÚA KITÔ VUA