Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2021

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
2
 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời
45
 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
46
18
 
Kỷ niệm Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
47
22
 
Thánh Cecilia, đồng trinh, tử đạo
25
 
LỄ TẠ ƠN HOA KỲ - THANKSGIVING MASS
48