Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 12 28 2020

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Thánh Anh Hài
 
Ngày Thứ 5 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 
Ngày Thứ 6 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 
Ngày Thứ 6 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 
Ngày Thứ 7 Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
 
LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
 
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh