Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 03 29 2021

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Thứ Hai Tuần Thánh
 
Thứ Ba Tuần Thánh
 
Thứ Tư Tuần Thánh
 
LỄ LÀM PHÉP DẦU
 
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
 
Lễ Vọng Phục Sinh
 
PHỤC SINH