Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 01 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
52
 
 
 
 
 
1
 
LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
2
 
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
1
9
 
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
2
3
4
25
 
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
26
 
Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám mục
5