Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 04 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
13
 
 
 
 
14
10
 
KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA - KIỆU LÁ
15
14
 
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
16
 
Lễ Vọng Phục Sinh - PHẦN II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
16
24
 
LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
17
25
 
LỄ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG