Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 08 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
31
 
Thánh Gioan Maria Vianney, LM
5
 
Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả
32
10
 
Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo
33
15
 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
34
 
Thánh Batôlômêô, Tông Đồ
28
 
Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
35
29
 
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết