Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 10 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
39
 
 
 
 
 
1
 
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh
40
41
42
18
 
Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng
43
28
 
Thánh Simon Và Thánh Giuđa (Thađêô), Tông Đồ
44