Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 10 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
39
 
 
 
 
 
1
 
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh
40
7
 
Đức Mẹ Mân Côi
41
42
18
 
Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng
43
28
 
Thánh Simon Và Thánh Giuđa (Thađêô), Tông Đồ
44