Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 11 2022

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
44
 
 
Lễ Các Thánh
2
 
Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn
45
9
 
Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô
46
18
 
Kỷ niệm Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ
47
21
 
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
24
 
LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA
48
30
 
THÁNH ANDRE TÔNG ĐỒ