Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 09 26 2022

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
29
 
 
1
 
 
 
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael
 
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh