Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 05 2023

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
18
 
Thánh Giuse thợ
3
 
Thánh Philípphê Và Thánh Giacôbê
19
20
 
Lễ Thăng Thiên
21
28
 
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
22
29
 
Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
 
Đức Mẹ Thăm Bà Êlisabeth