Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

00- Lời giới thiệu -- Phần 1: Thánh Linh Chân Lý Ngự Đến -

 Lời Mở Đầu

 

Khi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ trong căn phòng trên lầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phêrô đứng lên giải thích hiện tượng khác thường đó cho những người thuộc mọi quốc gia hiện diện trong các đoàn hành hương tụ họp mừng lễ. Ngày đó, Giáo Hội sơ khai hết sức vui mừng, hân hoan và nồng nàn hăng say đến độ một số người chứng kiến nói các tông đồ say rượu. Trái lại Thánh Phêrô đáp lại rằng “họ không say đâu.” Việc này xảy ra đúng như lời ngôn sứ Joel đã tiên tri trong Sách Thánh: đó là thời điểm Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Linh của Ngài để tuyên bố việc tôn phong Con của Ngài là Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá nhưng lúc này đã phục sinh và được tôn vinh là Đấng Thiên Sai.

 

 Hai ngàn năm sau, vị kế nhiệm Thánh Phêrô thứ hai trăm sáu mươi ba cũng đã thực hiện y như vậy: Trong hàng loạt bài giảng thuyết, ngài mở rộng cửa cho thấy mọi hồng ân Chúa Thánh Linh ban cho Giáo Hội. Theo gương Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng theo sát Sách Thánh để giải thích những điều chúng ta thụ nhận qua Phép Rửa và những điều chúng ta cảm nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

 

Đức Giáo Hoàng thường trưng dẫn Sách Thánh để diễn đạt những điều ngài trình bày; nếu không giống như Thánh Phêrô trong Công Vụ Tông Đồ thì ít nhất cũng tương tự các Giáo Phụ trong Giáo Hội thời sơ khai. Các ngài đã lấy chất liệu từ Phúc Âm để kết thành những lời giảng huấn. Vì thế những bài giáo lý của Đức Gioan Phaolô II hướng về mục vụ và dễ đọc. Chính những bài giáo lý này dẫn tới chiêm niệm và cầu nguyện.

 

Mặc dầu không nặng kỹ thuật như Tông Huấn vĩ đại về Chúa Thánh Linh, Dominum et Vivificantem, của ngài, tuy vậy dựa trên Sách Thánh về Chúa Thánh Linh, những đề tài huấn giáo đó mênh mang thần học, từ lời giải thích giản dị những biểu tượng Phúc Âm về Chúa Thánh Linh đến đề tài tranh luận phức tạp liên quan tới tín điều (Chúa Thánh Linh) Bởi Chúa Con mà ra (Filioque) vốn từng chia rẽ các Giáo Hội Đông và Tây Phương suốt nhiều thế kỷ. Đức Gioan Phaolô II nói cuộc tranh cãi lịch sử về Filioque thực sự không còn là trở ngại cho việc hiệp nhất với các Giáo Hội Chính Thống.

 

Có thể lãnh vực thần học thiếu sót nhất của Phương Tây là vấn đề Chúa Thánh Linh. Một số năm trước đây một trong những học giả danh tiếng nhất về Sách Thánh thuộc Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ than phiền rằng công cuộc khảo cứu về Chúa Thánh Linh được thực hiện quá ít. Gần đây, các học giả đã tích cực lấp khoảng trống này. Và những bài giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II góp phần đáng kể vào công trình này. Nhưng xuất sắc nhất là suy tư của ngài về Chúa Thánh Linh sâu rộng và mang tính chất bách khoa. Ngài khảo sát tỉ mỉ sự liên hệ của Chúa Thánh Linh – dầu rằng một vài trường hợp chỉ sơ lược - với đời sống toàn thể Giáo Hội, với cuộc sống mỗi cá nhân Kitô hữu, với các Nhiệm Tích, với niềm hy vọng cánh chung của Giáo Hội, và với thừa tác vụ.

 

Tôi (linh mục George T. Montague, S.M.) xin nhắc quí bạn đọc một điều: Quí bạn sẽ thưởng thức tối đa sách này nếu quí bạn nhấm nháp từ từ tựa như ly rượu đặc biệt thay vì vội vàng cạn hết một hơi. Nhưng ích lợi nhất của sách này là dùng làm chất liệu cầu nguyện.

 

Lm George T. Montague, S.M.
St. Mary’s University, San Antonio, Texas

 


 

GHI CHÚNhững chữ viết tắt tên các văn kiện dùng trong sách này:

AG Ad Gentes (Hiến Chế về Hoạt Động Truyền  Giáo của Giáo Hội)
DViv Dominum et Vivificantem (Thiên Chúa và là  Đấng Ban Sự Sống) (Tông Huấn về Chúa Thánh Linh)
LG Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội)
MD Mulieris Dignitatem (Hiến Chế về Phẩm Giá và Ơn Gọi của Phụ Nữ)
PO Presbyterorum Ordinis (Sắc Lệnh về Chức Vụ và Đời Sống các Linh Mục)
RM Redemptoris Mater (Mẹ Chúa Cứu Thế)
DS những trích dẫn của tác giả Denzinger-Schonmetzer*

Số thứ tự:

Nguyên bản không ghi số thứ tự các chủ đề và tiểu đề, chúng tôi mạn phép thêm vào để dễ theo dõi, thí dụ:
Phần I. Chúa Thánh Linh Ngự Đến (“Phần I” được thêm để ghi số thứ tự chủ đề)


1. “Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần” (số “1” được thêm để ghi số tiểu đề).


*
3. Nhân xưng đại từ:


- Ngài, viết hoa, khi nói về Thiên Chúa (Ba Ngôi), Chúa Cứu Thế, Chúa Thánh Linh;
- Người, viết hoa, khi nói về Đức Maria.


*
4. Danh xưng đại từ về Đức Gioan Phaolô II, tác giả những bài giáo lý về Chúa Ba Ngôi:
“Chúng ta” khi ĐTC dùng “We”,


“ Cha” hoặc “cha” khi ĐTC dùng “I” trong bản Anh ngữ.


*
5. “Buổi Gặp Chung” thay vì “Buổi Triều Yết Chung”.


*
6. Những trích dẫn Phúc Âm hoặc Thánh Thư (nguyên văn, đôi khi không nguyên văn) được trình bày bằng chữ nghiêng, thí dụ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Jn 20:22).


*
7. Những chữ viết tắt:
a) “Jn” Tên của Thánh Sử Gioan viết tắt theo cách dùng trong các Sách Phúc Âm bằng Anh ngữ là “Jn” thay vì “Gn” hoặc “Ga” như thí dụ ở trên.


b) “tc.” Ghi chú xuất xứ dẫn chiếu mà không nguyên văn là “tc.” có nghĩa: “tham chiếu, so với, đối chiếu, tham khảo, xin đọc, phỏng theo, v.v.” để chuyển “cf. = confer (Latin), compare (English)”, thí dụ: ... - Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu do việc làm của Chúa Thánh Linh (tc. Lk 1:35; Mt 1:18) từ ... – Mary who conceived Jesus by the action of the Holy Spirit (cf. Lk 1:35; Mt 1:18).


*
8. Phúc Âm và Sách Thánh, tất cả các từ ngữ về Phúc Âm và Sách Thánh đều ghi là Phúc Âm hoặc Sách Thánh (viết chữ hoa) không phân biệt danh từ hoặc tĩnh từ.


*
9. Một số danh xưng khác


Tên riêng cá nhân, cộng đoàn (nói về tín hữu) hoặc địa danh vốn quen theo lối viết quen thuộc trong các Sách Phúc Âm và Phụng Vụ tiếng Việt (phiên âm) như: Phêrô, Phaolô, Luca, Gioan, v.v.


Tên quốc gia, địa danh hoặc người ta như: Israel hoặc Do Thái, Roma hoặc Lamã, Hy Lạp, v.v.


Ngoài ra, chúng tôi dùng cách viết danh xưng và địa danh theo bản Anh ngữ.

 

G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch