Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

02- Đấng Bảo Trợ, Thánh Linh Chân Lý

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.


 

 

 

Đấng Bảo Trợ, Thánh Linh Chân Lý

 

Nhiều lần chúng ta trích dẫn lời Chúa Giêsu từ biệt các tông đồ tại căn phòng trên lầu và lời hứa về Chúa Thánh Linh, Đấng Bảo Vệ và Bào Chữa mới và cuối cùng, sẽ ngự đến: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ gửi đến cho anh em Đấng Phù Trợ khác ở với anh em mãi mãi... Thánh Linh chân lý, thế gian không thể đón nhận Ngài, vì thế gian không thấy và cũng không biết Ngài” (Jn 14:16-17). Lời từ biệt đó, nằm trong khung cảnh trang nghiêm của buổi Tiệc Ly (tc. Jn 13:2), là nguồn gốc quan trọng đối với môn Thánh Linh học, ngành thần học về Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Linh là Đấng Phù Trợ từ Chúa Cha mà ra, là Đấng Thiên Chúa Cha “sẽ phái đến” với các tông đồ và Giáo Hội “nhân danh Chúa Con” khi chính Chúa Con “đi khỏi,” một cuộc ra đi sẽ thể hiện qua hy sinh khổ giá.

 

   Chúng ta cần phải xem xét sự kiện Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Linh, Đấng Bảo Trợ, là “Thánh Linh chân lý.” Chúa Giêsu cũng gọi Ngài bằng danh hiệu này nhiều lần khác (tc. Jn 15:26; 16:13).

 

    Cũng trong lời từ biệt tại buổi Tiệc Ly, khi trả lời câu hỏi của tông đồ Thomas, Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống” (Jn 14:6). Từ hai đoạn dẫn chứng chân lý trên được Chúa Giêsu minh xác về chính Ngài và Chúa Thánh Linh, chúng ta suy ra nếu Ngài gọi Đấng Bảo Trợ là “Thánh Linh chân lý,” điều này có nghĩa: Chúa Thánh Linh chính là Đấng, sau khi Chúa Kitô ra đi, sẽ duy trì cho các môn đệ sự thật Chúa Kitô đã loan báo và tiết lộ, và dĩ nhiên, Đấng ấy chính là Ngài. Đấng Bảo Trợ là Chân Lý, như Chúa Kitô là Chân Lý. Thánh Gioan viết trong Thư I của ngài: “Chúa Thánh Linh là nhân chứng, vì Thánh Linh là sự thật” (1 Jn 5:6). Cũng trong thư này Thánh Gioan viết: “Chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Bất cứ người nào biết Thiên Chúa thì nghe lắng lời chúng ta, còn người nào không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe lời chúng ta. Nhờ điều này chúng ta biết thần khí dẫn đến sự thật và thần khí dẫn đến sai lầm” (1 Jn 4:6). Nhiệm vụ của Chúa Con và của Chúa Thánh Linh trùng hợp, nối kết và hỗ tương hoàn thành trong việc xác nhận sự thật và chiến thắng chống sự sai lầm nơi tinh thần và lịch sử nhân loại. Bước khởi đầu của sứ mệnh đó là phân biệt sự thật và sự sai lầm giả trá.

 

   Sống trong sự thật và hành động trong sự thật là nhiệm vụ quan trọng của các tông đồ và môn đệ Chúa Kitô vào thời kỳ đầu và suốt mọi thế hệ nối tiếp trong Giáo Hội qua mọi thời đại. Từ quan điểm này, lời loan báo về Thánh Linh Chân Lý có tầm quan trọng chính yếu. Tại căn phòng trên lầu, Chúa Giêsu nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng lúc này anh em không có sức chịu nổi (không thể hiểu)” (Jn 16:12). Lời Chúa Giêsu trên đây cho thấy sứ mệnh thiên sai của Ngài chỉ trong một thời gian ngắn, quá ngắn không đủ cho các môn đệ có thể thấy tất cả nội dung mạc khải. Và không phải thời gian quá ngắn, nhưng tính sẵn sàng và sự thông minh của người nghe có giới hạn. Nhiều dịp sách Phúc Âm ghi nhận chính các tông đồ “sửng sốt” (tc. Mk 6:62) và “không hiểu” (tc. Mk 8:21 chẳng hạn), hoặc có khi hiểu lầm những lời nói và việc làm của Chúa Kitô (tc. Mt 16:6-11 chẳng hạn).

 

Sự kiện trên giải thích đầy đủ sự quan trọng của lời Chúa Giêsu: “Khi Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật hoàn toàn” (Jn 16:13).

 

   Theo Công Vụ Tông Đồ, lời hứa này của Chúa Giêsu được minh xác lần đầu tiên trong ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống và những ngày kế tiếp. Và lời hứa này không giới hạn nơi các tông đồ và những người trực tiếp cộng tác với các ngài trong việc rao giảng tin mừng. Cũng lời hứa này trải rộng tới các thế hệ môn đệ và các thánh tử đạo tương lai của Chúa Kitô. Phúc Âm được dành cho muôn dân muôn nước và cho mọi thế hệ hiện hữu nối tiếp trong các khung cảnh văn hóa dị biệt và tiến trình văn minh đa dạng của nhân loại. Nghiên cứu cặn kẽ lịch sử lời Chúa Giêsu nói: “Thánh Linh chân lý Đấng từ Chúa Cha mà ra sẽ làm chứng về Thầy” (Jn 15:26). “Ngài sẽ làm chứng ...” có nghĩa, Ngài sẽ cho thấy ý nghĩa đích thực của Phúc Âm trong phạm vi Giáo Hội, ngõ hầu Giáo Hội có thể loan báo tin mừng cách chính xác cho toàn thế giới. Trong mọi thời gian và không gian, ngay cả trong những biến cố thay đổi không ngừng trong đời sống nhân loại, “Thánh Linh chân lý” sẽ hướng dẫn Giáo Hội “tới sự thật toàn vẹn” (Jn 16:13).

 

  Tương quan giữa mạc khải của Chúa Thánh Linh và (mạc khải của) Chúa Giêsu thì rất cận kề. Như vậy không có vần đề gì khác nhau giữa hai mạc khải. Điều này có thể suy diễn từ chính những lời Chúa Kitô hứa: “Vị Cố Vấn (Đấng Bào Chữa) là Chúa Thánh Linh mà Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy sẽ dạy anh em mọi điều, và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Jn 14:26).  “Làm cho nhớ lại” là công dụng của ký ức. Muốn nhớ lại, người ta phải hồi tưởng những sự việc đã xảy ra, những lời đã nói và những việc đã làm, như vậy nghĩa là làm thức tỉnh dậy những việc đã qua, và như thế nghĩa là làm những sự việc đó sống lại một lần nữa. Về Chúa Thánh Linh, Thánh Linh chân lý là thần quyền và sứ mệnh của Ngài không phải chỉ giới hạn trong việc làm nhớ lại việc đã qua mà thôi. Chúa Thánh Linh làm cho mọi sự trong Giáo Hội luôn luôn mới. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, Giáo Hội không phải chỉ nhớ lại chân lý, nhưng ở lại và sống trong chân lý Chúa Kitô đã trao ban. Những lời của Chúa Kitô cũng được thể hiện theo cách này, nghĩa là “Ngài (Chúa Thánh Linh) sẽ làm chứng cho Thầy” (Jn 15:26). Việc Thánh Linh chân lý làm chứng đồng hóa với sự hiện diện của Chúa Kitô hằng sống, cùng với sức mạnh chủ động của Phúc Âm, với ơn cứu độ luôn luôn làm cho hiệu quả cùng với việc liên tục trình bày chân lý và thánh đức. Theo cách này, Chúa Thánh Linh “hướng dẫn” Giáo Hội “tới toàn chân lý”. Và Giáo Hội tiến lên để gặp Chúa Kitô vinh hiển.

 

  Chân lý này hiện diện trong Phúc Âm, tối thiểu theo hàm ngụ. Chúa Kitô đã nói trước những điều Chúa Thánh Linh sẽ mạc khải. Khi nói về Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu nhấn mạnh: Chúa Thánh Linh “sẽ không tự Ngài nói điều gì, nhưng Ngài nói những điều Ngài nghe ... Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy những điều của Thầy mà loan báo cho anh em” (Jn 16:13-14). Chúa Kitô, được Thánh Linh chân lý tôn vinh, trước nhất là chính vì Chúa Kitô đã chịu đóng đanh thập giá, bị tước hết mọi sự và “trút hết” mọi sự thuộc về nhân tính của Ngài để cứu độ thế giới. Chính là nhờ ơn Chúa Thánh Linh mà các môn đệ chấp nhận “lời thánh giá”; chính Thầy (Chúa Giêsu) đã nói về các môn đệ: “... nhưng anh em không có sức chịu nổi” (Jn 16:12).

 

Bóng thánh giá hiện ra lờ mờ trước mắt những người chất phác này. Cần phải tâm luyện sâu sắc để tâm trí họ có khả năng hiểu thấu đáo “vinh quang ơn cứu độ” được hoàn tất chính yếu trong khổ hình thập giá. Cần có tâm hướng thần linh để chuyển hóa nội tâm cá thể, để chuẩn bị cách đặc biệt cho ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống, và cho sứ mệnh rao giảng tin mừng khắp thế giới. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Chúa Thánh Linh “sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà nói rõ cho anh em biết.” Theo Thánh Phaolô thì chỉ có Chúa Thánh Linh, Đấng “thấu suốt những điều sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cor 2:10), mới biết rõ mầu nhiệm về Ngôi Lời, Chúa Con, trong liên hệ phụ tử với Chúa Cha và công việc cứu độ của Ngài cho con người mọi thời đại. Chỉ một mình Chúa Thánh Linh mới có thể mở trí khôn và trái tim nhân loại, cho họ khả năng chấp nhận mầu nhiệm khó hiểu về Thiên Chúa và Chúa Con nhập thể, bị đóng đanh thập giá và sống lại, Chúa Giêsu Kitô chính là Chúa.

    Chúa Giêsu lại nói: “Thánh Linh chân lý ... sẽ loan báo cho anh em những điều sẽ xảy ra” (Jn 16:13). Ý nghĩa của lời tiên tri và hình ảnh cánh chung này là gì? Trong đó, Chúa Giêsu đặt dưới linh quang Thánh Linh toàn thể tương lai Giáo Hội, toàn thể cuộc lữ hành lịch sử Giáo Hội được kêu gọi thi hành suốt mọi thế kỷ. Điều này có nghĩa là đi gặp Chúa Kitô vinh hiển như diễn tả trong lời cầu khẩn mà Thánh Linh soi dẫn: “Xin hãy đến, Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến” (Kh 22:17-20). Chúa Thánh Linh hướng dẫn Giáo Hội hiểu chân lý mạc khải. Chúa Thánh Linh coi sóc việc giảng dạy, duy trì và áp dụng chân lý vào những hoàn cảnh lịch sử không ngừng thay đổi. Chúa Thánh Linh khơi dậy và hướng dẫn việc phát triển mọi điều, giúp hiểu biết và truyền bá chân lý đó, đặc biệt là trong việc chú giải Thánh Kinh và khảo cứu thần học. Những điều này không khi nào có thể tách rời khỏi sự hướng dẫn của Thánh Linh chân lý và Huấn Quyền của Giáo Hội, nơi Chúa Thánh Linh luôn luôn hoạt động. 

 

   Mọi điều xảy ra trong đức tin và qua đức tin nhờ công việc của Chúa Thánh Linh, như đã nói trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem: “Mầu nhiệm về Chúa Kitô phải được chấp nhận trọn vẹn như đức tin đòi hỏi, vì mầu nhiệm ấy là đức tin có khả thể dẫn nhập con người vào thực tại trong mạc khải huyền nhiệm. Bởi thế ‘việc đưa dẫn vào chân lý toàn vẹn’ được thể hiện trong đức tin và qua đức tin: đây là công việc của Thánh Linh chân lý và thành quả hành động của Ngài nơi nhân loại. Chúa Thánh Linh ở đây là hướng đạo tối cao và là ánh sáng soi dẫn tinh thần nhân loại. Điều này đúng thực với các tông đồ là những chứng nhân, lúc này có nhiệm vụ rao giảng cho toàn thể nhân loại về mọi việc Chúa Kitô đã làm và mọi điều Ngài giảng dạy, đặc biệt là loan báo việc Ngài chịu khổ hình thập giá và phục sinh. Nhìn xa hơn nữa, điều này cũng đúng cho mọi thế hệ môn đệ và tử đạo của Chúa, vì các vị đó sẽ phải chấp nhận với lòng tin và can đảm tuyên xưng mầu nhiệm về Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử nhân loại, mầu nhiệm được mạc khải giải thích ý nghĩa đích thực của lịch sử đó” (số 6).   

 

    Theo tiến trình này Thánh Linh chân lý không ngừng loan báo những việc sẽ phải xảy ra. Ngài luôn luôn cho nhân loại thấy tương lai thiên giới, tương lai này ở trên và vượt xa mọi tương lai có tính cách tạm bợ, và vì thế làm cho tương lai thế giới có giá trị vĩnh cửu. Như thế Thánh Linh tác động cho con người hiểu họ là gì, có cái gì, làm cái gì, và con người được Thiên Chúa kêu gọi đến với ơn cứu độ trong Chúa Kitô.

 

   Như thế Đấng Bào Chữa (Đấng An Ủi, Trạng Sư), Thánh Linh chân lý, đích thực là Trạng Sư của nhân loại. Ngài đích thực là người bênh vực và bào chữa. Ngài là Đấng bảo vệ Tin Mừng trong lịch sử. Với quyền năng của Ngài, Tin Mừng luôn luôn là tin mừng ở đây, và trong viễn tượng ấy Ngài linh dẫn con người tới thiên đường bằng “lời hằng sống” (Jn 6:68).  

 

Buổi gặp chung ngày 17 tháng Năm, 1989
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net