Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

07- Nguồn gốc Lễ Hiện Xuống và Lễ Đầu Mùa

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.


 

 

Nguồn gốc Lễ Hiện Xuống và Hoa Trái Đầu Mùa

 

    Từ những bài suy niệm trước về Chúa Thánh Linh trong kinh Tin Kính, chúng ta nhận thấy chân lý về Thánh Linh học rất súc tích trên nền tảng Phúc Âm. Đồng thời về phương diện mạc khải thần linh, chúng ta cũng phải lưu ý đến sự khác biệt về nét đan thanh giữa chân lý Thánh Linh học trong tương quan với chân lý Kitô học. Dĩ nhiên rằng trong các văn bản Sách Thánh, Chúa Con đời đời hằng hữu, đồng bản tính với Chúa Cha, là sự mãn túc về Thiên Chúa tự khải trong lịch sử nhân loại. Do việc trở nên “con người,” “sinh bởi người nữ” (tc. Gal 4:4), Ngài hiện lộ và hành động như một con người bằng xương bằng thịt. Nói cho đúng, Ngài cũng mạc khải Chúa Thánh Linh cách rõ ràng, loan báo việc Chúa Thánh Linh đến và minh họa sự liên hệ của Chúa Thánh Linh với Chúa Cha và Chúa Con trong sứ mệnh cứu độ, tức là trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Theo lời Chúa Giêsu loan báo và hứa: Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Kitô (tc. 1 Cor 12:27) và là nhiệm tích sự hiện diện của Ngài “ở với chúng ta tới tận thế” (tc. Mt 28:20) đã khởi đầu bằng việc Đấng Phù Trợ ngự đến. 

 

   Tuy nhiên, Chúa Thánh Linh đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con nhưng vẫn còn là “Thiên Chúa ẩn dật.” Khi hoạt động trong Giáo Hội và thế giới, Chúa Thánh Linh không xuất hiện như Chúa Con. Chúa Con Ngôi Lời hằng hữu đã mặc nhân tính và trở nên như chúng ta, để trong cuộc đời trần thế của Ngài, các môn đệ đã có thể nhìn thấy Ngài và “(tay của) họ có thể chạm vào Ngài” (tc. 1 Jn 1:1).

 

  Mặt khác, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Thánh Linh không được củng cố bởi nhìn thấy một Ngôi Thiên Chúa sống giữa chúng ta trong hình dáng nhân loại, mà chỉ căn cứ vào đức tin và lời Chúa Kitô mạc khải, nhờ nhận xét các hiệu lực do sự hiện diện và hoạt động của Ngài trong chúng ta và thế giới. Điều chính yếu của sự hiểu biết này là biến cố Lễ Hiện Xuống.

 

    Theo truyền thống Do Thái giáo, Lễ Hiện Xuống vốn gốc là lễ mừng hoa trái đầu mùa. “Một năm ba lần tất cả mọi nam nhân các ngươi sẽ phải trình diện trước Thiên Nhan, Thiên Chúa của Israel” (Xh 34:23). Lần thứ nhất là dịp lễ Vượt Qua, lần thứ hai là Lễ Mùa Gặt (hoa trái đầu mùa); lần thứ ba là Lễ Nhà Tạm.

 

   “Lễ mùa gặt, hoa trái đầu mùa những gì các ngươi gieo nơi đồng ruộng” (Xh 23:16), được gọi là “Lễ Năm Mươi (Lễ Ngũ Tuần)” theo tiếng Hy Lạp, vì lễ này được mừng năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua. Lễ đó cũng còn được gọi là lễ (các) tuần, vì rơi vào bảy tuần sau lễ Vượt Qua. Lễ thu hoạch cử hành riêng, gần cuối năm (tc. Xh 23:16; 34:22). Các sách luật gồm những chỉ dẫn chi tiết về mừng Lễ Năm Mươi (tc. Lev 23:15ff.; Ds 28:26-31), mà về sau cũng trở thành lễ canh tân giao ước (tc. 2 Sbn 15:10-13), như chúng ta sẽ thấy sau này.   

 

     Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ và cộng đồng tiên khởi các môn đệ Chúa Kitô trong căn phòng trên lầu ở Jerusalem. Những vị này “đã chuyên tâm cầu nguyện” cùng với Đức Maria, Hiền Mẫu Chúa Kitô (tc. Cv 1:14), liên kết với ý nghĩa của Lễ Ngũ Tuần trong Cựu Ước. Lễ mùa gặt này được gọi là lễ “mùa gặt” mới vì Chúa Thánh Linh chủ động mùa gặt đó: mùa gặt thần linh. 

 

    Hoa mầu là kết quả của hạt giống Chúa Kitô đã gieo. Chúng ta nhớ lại những lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan: “Thầy bảo anh em: ngước mắt lên mà xem đồng lúa đã chín đang chờ ngày gặt hái”(Jn 4:35). Chúa Giêsu muốn các tông đồ hiểu chỉ sau cuộc tử nạn của Ngài các ông sẽ gặt hoa mầu từ hạt giống Ngài đã gieo: “‘người này gieo, người kia gặt.’ Thầy phái anh em đi gặt thứ anh em không phải vất vả gieo vãi; người khác đã phải lao khổ, và anh em thâu lượm kết quả của họ” (Jn 4:37-38).

 

   Từ ngày lễ Hiện Xuống, do việc làm của Chúa Thánh Linh, các tông đồ trở nên người gặt hoa mầu từ hạt giống Chúa Giêsu đã gieo trồng. “Người gặt hưởng công, và thu góp hoa mầu là sự sống đời đời, vì thế cả người gieo và người gặt đều hớn hở vui mừng” (Jn 4:36). Dĩ nhiên vào ngày Lễ Hiện Xuống, sau bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô, hoa mầu đã sum suê. Và như thế “khoảng ba ngàn người trở lại” (Cv 2:41); một niềm vui mừng lớn lao tràn ngập tâm hồn các tông đồ và cho Chúa của các ngài, Người Thợ Gieo Thần Linh.  

 

    Mùa gặt là hoa trái những hy sinh khổ hình của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã nói về “cực nhọc” của người gieo và điều này đặc biệt bao gồm khổ hình và tử nạn trên thánh giá. Chúa Kitô là “người (khác)” đã khổ cực lao động để có mùa gặt này và Ngài đã mở đường cho Thánh Linh chân lý bắt đầu hoạt động cách hữu hiệu từ Lễ Hiện Xuống qua phương tiện rao giảng tin mừng của các tông đồ.   

                                                                                                                                               

  Con đường khơi mở ra nhờ Chúa Kitô tự hiến hy sinh trên thánh giá: vết đâm thủng cạnh sườn Đấng bị đóng đinh thập giá đã minh chứng cái chết cứu độ của Ngài. Từ trái tim Ngài “lập tức máu và nước trào ra” (Jn 19:34), một dấu chỉ cái chết thể xác. Tuy nhiên, dữ kiện này cho chúng ta thấy sự chu toàn những lời huyền nhiệm Chúa Giêsu nói về việc Chúa Thánh Linh đến vào dịp Lễ Nhà Tạm (Lễ Lều) cuối cùng: “Người nào khát, hãy đến với Tôi mà uống. Người nào tin ở Tôi, như lời Sách Thánh đã nói, ‘Từ trái tim Ngài phát xuất những dòng nước hằng sống.’” Thánh sử nhận định: “Ngài nói về Thánh Linh, mà những người tin nơi Ngài sẽ nhận được” (Jn 7:37-39). Điều này được hiểu (rằng) những người tin sẽ nhận được nhiều hơn so với lượng nước mưa được cầu xin vào Lễ Nhà Tạm, rút ra từ suối nguồn đầy tràn nước hằng sống của Sion đã được các ngôn sứ loan báo (tc. Zech 14:8; Ez 47:1f).  

 

   Chúa Giêsu hứa về Chúa Thánh Linh: “Khi Thầy đi, Thầy sẽ gởi Ngài đến với anh em” (Jn 16:7). Thật vậy, nước từ cạnh sườn bị đâm lủng của Chúa Kitô (tc. Jn 19:34) là dấu chỉ của việc gởi đến này. Nước đó sẽ tuôn tràn đầy ắp: thực là “dòng sông (dòng nước) hằng sống,” một ẩn dụ (tỉ dung) diễn tả lòng quảng đại và nhân từ đặc biệt trong tình thương tự hiến của Thiên Chúa cho nhân loại. Lễ Hiện Xuống tại Jerusalem minh xác sự tràn đầy thần linh mà Chúa Kitô đã hứa và lúc này ban qua Chúa Thánh Linh. 

 

    Lời thánh Luca mô tả việc Chúa Thánh Linh ngự xuống vào lúc kết thúc Lễ Mùa Gặt mang đầy ý nghĩa biểu tượng. Thánh sử nói, “Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần ... (Cv 2:1). Mặt khác, Thánh Luca kể lại thêm một lần nữa: “mọi người cùng nhau”, không phải chỉ có các tông đồ, mà còn toàn thể những thành viên tiên khởi của Giáo Hội mới chào đời, gồm nam nhân và phụ nữ, cùng với Mẹ Chúa Giêsu. Đây chính là dữ kiện đầu tiên cần được ghi nhớ. Tuy nhiên, trong phần tường thuật biến cố Lễ Hiện Xuống cũng có những sự kiện khác không kém quan trọng xét theo quan điểm “tình trạng sung mãn.” 

 

   Thánh Luca viết: “Thình lình tiếng động vang trời tựa như cơn gió mạnh tràn ngập toàn thể ngôi nhà mọi người đang tụ họp ... Tất cả mọi người được tràn đầy Chúa Thánh Linh” (Cv 2:2-4). Chúng ta cần chú ý từ ngữ nhấn mạnh tính cách đầy tràn, “tràn ngập ngôi nhà,” “mọi người đều tràn đầy ...” Nhận xét này có thể được coi như nối kết với điều Chúa Giêsu đã nói khi Ngài về với Chúa Cha: “Chỉ ít ngày anh em sẽ được rửa bằng (Chúa) Thánh Linh” (Cv 1:5). “Được rửa” có nghĩa “được nhận chìm” trong Chúa Thánh Linh: điều này được mô tả nhờ nghi lễ nhấn xuống nước trong Phép Rửa. “Việc nhấn xuống nước” (này) và việc “được tràn đầy” có cùng một ý nghĩa thực tế; xảy ra nơi các tông đồ và mọi người hiện diện trong căn phòng trên lầu do việc Chúa Thánh Linh ngự xuống. 

 

   Cộng đồng nguyên thủy ít ỏi cảm nghiệm “tràn đầy (Thánh Linh)” vào ngày Lễ Hiện Xuống có thể được coi là nối tiếp, nối dài, sự tràn đầy Chúa Thánh Linh Đấng “ở” trong Chúa Kitô, nơi Ngài có “toàn vẹn sung mãn” (tc. Col 1:19). Chúng ta đọc trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem, tất cả mọi điều Chúa Giêsu “nói về Chúa Cha và về chính Ngài, Chúa Con, tuôn tràn Thánh Linh ở trong Ngài, Thánh Linh tràn đầy trái tim Ngài, bao phủ chính ‘ngã thể” Ngài,’ soi dẫn và làm linh hoạt hành động của Ngài từ sâu thẳm” (số  21). Vì lý do này Phúc Âm nói Chúa Giêsu “hân hoan vui mừng trong Chúa Thánh Linh” (Lc 10:21). Như thế “tình trạng tràn đầy” Chúa Thánh Linh ở trong Chúa Kitô được biểu lộ rõ rệt trong ngày Lễ Hiện Xuống do việc “tràn đầy (ơn) Chúa Thánh Linh” trên mọi người tụ họp trong căn phòng trên lầu. Thực thể Giáo Hội Chúa Kitô đã được thiết lập như thế, Thánh Tông Đồ Phaolô nói: “Anh chị em đã được tràn đầy sự sống trong Ngài, Đấng là đầu mọi quyền lực” (Col 2:10).

 

    Cũng nên thêm rằng trong ngày Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Linh “trở nên Chúa” của các tông đồ do việc biểu hiển quyền năng của Ngài trên nhân tính của họ. Việc biểu lộ quyền năng này có tính cách sung mãn ơn Thánh Linh: uy lực thiêng liêng, sức mạnh của lý trí, ý chí và con tim. Thánh Gioan viết: “... cho Ngài Đấng mà Thiên Chúa đã phái đi ... Ngài ban Thánh Linh vô ngần vô hạn” (Jn 3:34). Những lời này trước nhất áp dụng vào Chúa Kitô; nhưng cũng được áp dụng cho các tông đồ, những người đã được Chúa Kitô ban Thánh Linh, ngõ hầu đến lần các ngài có thể truyền thông Thánh Linh cho người khác.

 

   Sau cùng, chúng ta ghi nhận, vào ngày Lễ Hiện Xuống, lời tiên tri Ezekiel được hoàn thành: “Ta sẽ ban cho các ngươi trái tim mới và Ta sẽ đặt thần khí mới trong các ngươi” (Ez 36:26). Đích thực “hơi thở” này đem vui mừng đến cho những thợ gặt, để có thể cùng với ngôn sứ Isaiah nói được rằng: “Họ rất hân hoan trước thánh nhan Ngài như sung sướng vào lúc mùa gặt” (Is 9:3).

 

   Lễ Ngũ Tuần, lễ mừng mùa gặt thời xưa, lúc này được trình bày tại trung tâm Jerusalem với ý nghĩa mới, là “mùa gặt” mới của Chúa Thánh Linh. Như thế hoàn thành lời ngôn sứ Joel: “Trong những ngày ấy Ta sẽ tuôn đổ thần linh của Ta trên mọi người” (Joel 2:28).

 

Buổi gặp chung ngày 5 tháng Bảy, 1989
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net