Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

09- Việc tuôn tràn sự sồng thần linh và ý nghĩa Lễ Hiện Xuống

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.

 

 

 

Việc Tuôn Tràn Sự Sống Thần Linh và Ý Nghĩa Lễ Hiện Xuống

 

   Biến cố Lễ Hiện Xuống trong căn phòng trên lầu tại Jerusalem là cuộc thần hiển đặc biệt. Chúng ta đã theo dõi các yếu tố bên ngoài quan trọng của sự kiện này: “âm thanh của làn gió mạnh,” “lưỡi lửa” trên đầu những người tụ họp trong căn phòng trên lầu và sau cùng “việc nói nhiều ngôn ngữ khác lạ.” Tất cả các yếu tố này cho thấy không phải chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh mà thôi, nhưng cũng cho thấy việc Ngài ngự xuống cách đặc biệt trên những người hiện diện, “việc Ngài tự hiến ban,” đã tạo ra trong các vị đó sự biến đổi thấy rõ như được kể trong Công Vụ Tông Đồ (2:1-12). Lễ Hiện Xuống chấm dứt chu kỳ những cuộc thần hiển trong Cựu Ước, mà lần quan trọng nhất là khi hiện ra với ông Moses trên Núi Sinai.

 

    Từ đầu loạt những suy niệm về Thánh Linh học này, chúng ta cũng đã nhắc đến sự nối kết giữa Lễ Hiện Xuống với Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, đặc biệt là dưới viễn ảnh Ngài ra đi về với Chúa Cha qua tử nạn trên thập giá, phục sinh và thăng thiên. Lễ Hiện Xuống là sự hoàn thành điều Chúa Giêsu loan báo với các tông đồ trong “lời từ biệt” tại căn phòng trên lầu ở Jerusalem ngày hôm trước khi Ngài chịu khổ hình. Dịp đó Chúa Giêsu nói về “Đấng Bảo Trợ” mới: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, ở với anh em mãi mãi” (Jn 16:7). Khi nói về việc Ngài ra đi qua cuộc tử nạn cứu độ trên thánh giá, Chúa Giêsu nói: “Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, nhưng anh em sẽ thấy Thầy; vì Thầy hằng sống” (Jn 14:19).

 

   Ở đây câu nói “Thầy hằng sống” đưa lại cho chúng ta một khía cạnh mới về sự nối kết giữa Lễ Vượt Qua và Lễ Hiện Xuống. Đó là Chúa Giêsu nói về sự phục sinh. “Anh em sẽ sống” cuộc đời của anh em như sẽ được khải hiển và minh xác trong việc phục sinh của Thầy. Việc chuyển hóa sự sống này, biểu lộ trong Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, được thể hiện cách rõ ràng khi Chúa Thánh Linh hiện xuống. Hiển nhiên, những lời Chúa Kitô phản ánh phần kết của lời ngôn sứ Ezekiel trong đó Thiên Chúa hứa: “Ta sẽ đặt Thánh Linh của Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống” (Ez. 37:14). Vì thế, theo cấu trúc, Lễ Hiện Xuống nối kết với Lễ Vượt Qua. Lễ Hiện Xuống gắn liền với Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô: “Thầy sống và anh em sẽ sống.”

 

   Do việc Chúa Thánh Linh ngự đến, lời Chúa Kitô cầu nguyện trong căn phòng trên lầu được viên mãn: “Lạy Cha, giờ đã đến; xin vinh danh Con của Cha để Con của Cha tôn vinh Cha, vì Cha đã ban cho Con quyền năng trên mọi người, ban sự sống cho tất cả những người Cha đã ban cho Con” (Jn 17:1-2).

 

   Trong mầu nhiệm vượt qua, Chúa Giêsu Kitô là nguyên lý sự sống. Chúa Thánh Linh ban sự sống rút ra từ ơn cứu độ Chúa Kitô đã thể hiện: “Ngài sẽ lấy những gì là của Thầy” (Jn 16:14). Chính Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thánh Linh ban sự sống” (Jn 6:63). Thánh Phaolô rao giảng tương tự: “lề luật giết chết, nhưng Thánh Linh Thần Khí ban sự sống” (2 Cor 3:6). Lễ Hiện Xuống là hào quang chân lý mà Giáo Hội tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Chúa Thánh Linh là Đấng ban sự sống.” Cùng với Lễ Vượt Qua, Lễ Hiện Xuống là cực điểm của chương trình cứu độ của Chúa Ba Ngôi trong lịch sử nhân loại.

 

    Các tông đồ tụ họp vào ngày Lễ Hiện Xuống trong căn phòng trên lầu ở Jerusalem cùng với Đức Maria, Hiền Mẫu Chúa Giêsu, và các môn đệ nam nữ khác (của Chúa). Tất cả các ngài là những người đầu tiên hưởng hoa trái việc Chúa Kitô phục sinh.

 

    Đối với các tông đồ và môn đệ Chúa Giêsu, Lễ Hiện Xuống là ngày phục sinh, là sự sống mới trong Chúa Thánh Linh. Sự sống mới này là phục sinh tinh thần mà chúng ta có thể thấy rõ nơi việc biến đổi các tông đồ trong những ngày từ thứ Sáu Chúa Kitô chịu khổ nạn, qua ngày Phục Sinh, cho tới Lễ Hiện Xuống. Chứng kiến Thầy bị bắt và chết trên thánh giá là nỗi thống khổ đối với các ngài, mà phải khó khăn lắm các ngài mới hồi phục được. Điều này giải thích sự hoài nghi của các ông khi được tin Chúa Kitô phục sinh, cả đến khi các ông nhìn thấy tận mắt Thầy đã phục sinh. Phúc Âm nhắc lại điều này nhiều lần: “Các ông không tin” (Mc 16:11); “một vài người hoài nghi” (Mt 18:17). Chính Chúa Giêsu trách nhẹ các ông: “Tại sao anh em bối rối hoảng hốt, và tại sao lòng anh em ngờ vực?” (Lc 24:38). Chúa Giêsu cố thuyết phục các ông về chính Ngài, cho các ông thấy Ngài không phải là “ma” nhưng có “xương (có) thịt.” Chính vì lý do này mà Chúa đã ăn miếng cá nướng trước mắt các ông (tc. Lc 24:37-43).

 

  Sự kiện Lễ Hiện Xuống dứt khoát khắc phục thái độ hoài nghi của các môn đệ: chân lý phục sinh hoàn toàn tràn ngập trí óc và chiếm trọn ý chí các ngài. Lúc đó “từ trái tim các ngài tràn ra những dòng nước hằng sống” (tc. Jn 7:38), như Chúa Giêsu đã nói trước bằng ẩn dụ (tỉ dung) khi nói về Chúa Thánh Linh.  

 

   Nhờ việc làm của Chúa Thánh Linh các tông đồ và môn đệ trở nên “dân Phục Sinh,” những tín hữu và chứng nhân việc Chúa Kitô sống lại. Không còn hồ nghi gì nữa, các ngài nhận chân lý đó như biến cố quyết định của chính mình vậy. Nên từ ngày Lễ Hiện Xuống đó các ngài là những người loan báo “những kỳ công vĩ đại của Thượng Đế (magnalia Dei)” (Cv 2:11). Các ngài được ban cho khả năng làm việc đó xuất phát từ nội tâm. Chúa Thánh Linh tác động việc biến đổi tâm can các tông đồ và môn đệ. Sự sống mới đó khởi nguyên từ việc Chúa Kitô phục sinh mà bây giờ được Đấng An Ủi mới truyền vào cho những người theo Chúa Kitô. Chúng ta có thể áp dụng cho sự chuyển hóa này điều ngôn sứ Isaiah đã nói bóng nói gió (nói theo tỉ dung, nói theo ẩn dụ pháp): “khi Thần Linh được từ trời cao trút xuống, sa mạc sẽ trở nên những vườn cây sai trái, và những vườn cây sai trái tựa như khu rừng” (Is 32:15). Thực vậy vào ngày Lễ Hiện Xuống hoa trái Phúc Âm rực sáng: Thiên Chúa “không phải là Thiên Chúa của người chết, nhưng là Thiên Chúa của người sống” (Mt 22:32), “vì tất cả đều cùng sống theo Ngài” (Lc 20:38).

 

   Việc thần hiển Lễ Hiện Xuống mở ra cho tất cả mọi người dự phóng (viễn tượng) mới mẻ của đời sống. Biến cố Lễ Hiện Xuống là khởi đầu việc Thiên Chúa tái “ban chính mình” cho nhân loại. Các tông đồ là dấu chỉ và là lời cam kết không phải riêng cho “dân Do Thái mới,” mà cũng cho “nhân loại mới” được tác động bởi Mầu Nhiệm Vượt Qua. Theo lời Thánh Phaolô: “Hành động công chính của một người làm cho mọi người được tha thứ và được sống ... Nơi nào tội lỗi gia tăng, ân sủng càng tràn đầy gấp bội” (Rom 5:18-20). Chiến thắng này của sự sống đối với sự chết, của ân sủng vượt trên tội lỗi, mà Chúa Kitô đã thể hiện, lúc này Chúa Thánh Linh hoạt động trong nhân loại. Nhờ Chúa Thánh Linh, chiến thắng đó sinh kết quả mầu nhiệm cứu độ trong tâm hồn chúng ta (tc. Rom 5:5; Gal 5:22).

 

   Lễ Hiện Xuống là khởi đầu tiến trình đổi mới tâm linh, thể hiện chương trình cứu độ theo chiều kích lịch sử và thế mạt học, bao trùm trên mọi tạo vật.

 

Trong Tông Huấn về Chúa Thánh Linh, Dominum et Vivificantem, cha đã viết: “Lễ Hiện Xuống là khởi đầu mới liên quan với nguyên thủy việc Thiên Chúa tự hiến mình cứu độ, liên kết với mầu nhiệm tạo dựng. Đây là điều chúng ta đọc từ những lời đầu tiên của Sách Sáng Thế: ‘Khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất ... và Thánh Linh (Thần Khí) Thiên Chúa (uah Elohim) bay là là trên mặt nước’ (1:1f.). Ý niệm sáng tạo này theo Phúc Âm không phải chỉ gồm có việc tạo dựng vũ trụ, tức là làm cho hiện hữu, nhưng cũng có sự hiện diện của Thánh Linh Thiên Chúa trong việc tạo dựng, nghĩa là khởi đầu việc Thiên Chúa cứu độ tự tiếp xúc với vạn vật Ngài tạo dựng. Điều này đúng trước tiên với toàn thể nhân loại, đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (số 12). Vào Lễ Hiện Xuống “sự khởi đầu mới” của việc Thiên Chúa tự hiến cứu độ được kết hợp với Mầu Nhiệm Vượt Qua, nguồn sống mới.

 

Buổi gặp chung ngày 22 tháng Bảy, 1989


Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


www.thanhlinh.net