Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

12- Lễ Hiện Xuống và Luật Chúa Thánh Linh

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.

 

 

Lễ Hiện Xuống và Luật Chúa Thánh Linh

 

Chúa Thánh Linh ngự đến trong ngày Lễ Hiện Xuống là việc hoàn tất vĩnh viễn Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Linh ngự đến hoàn tất trọn vẹn những lời loan báo thuộc Cựu Ước, đặc biệt là những lời ngôn sứ Jeremia và Ezekiel, liên quan đến giao ước mới mà về sau Thiên Chúa sẽ thiết lập với nhân loại trong Chúa Kitô và “việc tuôn đổ” Thánh Linh Thiên Chúa “trên nhân loại” (Joel 3:1). Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là tái ghi khắc thánh luật Thiên Chúa trong sâu thẳm con người, hoặc nơi “trái tim con người” như ngôn sứ đã tiên báo (tc. Jer 31:33). Như thế chúng ta có thánh luật mới là luật Thánh Linh, mà ngày nay chúng ta phải cẩn trọng học hỏi để hiểu biết đầy đủ hơn về mầu nhiệm Đấng Phù Trợ.

 

   Chúng ta đã từng nhấn mạnh sự kiện là giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel thiết lập trong cuộc hiển lộ tại Núi Sinai và căn cứ trên thánh luật. Tâm cốt của lần thần hiển đó chính là Thập Giới. Chúa cổ võ dân Ngài tuân thủ các giới răn: “Nếu các ngươi vâng nghe lời Ta và giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là dân riêng của Ta giữa muôn dân nước; vì toàn thể trái đất là của Ta, và các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và một dân thánh của Ta” (Xh 9:5-6).

 

   Vì giao ước cũ đã không được trung thành tuân thủ, Thiên Chúa loan báo qua các ngôn sứ rằng: Ngài sẽ thiết lập một giao ước mới: “Chúa phán rằng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, Ta sẽ đặt thánh luật của Ta trong chúng và Ta sẽ viết luật ấy nơi trái tim chúng.” Những lời trích dẫn trên đây của ngôn sứ Jeremia nói trong bài giáo lý trước nối tiếp với lời hứa: “và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta” (Jer 31:33).

 

     Luật yêu mến Thiên Chúa  và yêu thương tha nhân

 

    Vì thế giao ước mới (tương lai) mà các ngôn sứ loan báo phải được thiết lập trên sự thay đổi tận gốc tương quan của nhân loại đối với luật Thiên Chúa. Thay vì là luật bên ngoài, viết trên phiến đá, nhưng nhờ công việc của Chúa Thánh Linh, luật Thiên Chúa viết nơi trái tim con người và trở nên cương lãnh chỉ đạo bề trong, được thiết lập “trong sâu thẳm con người.”

 

   Theo Phúc Âm, luật này tóm gọn trong giới răn yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Khi Chúa Giêsu nói “tất cả mọi lề luật và các sách tiên tri đều tùy thuộc hai giới răn này” (Mt 22:40), Chúa nói rõ hai giới răn này đã có sẵn trong Cựu Ước (Tl 6:5; Lev 19:18). Yêu mến Thiên Chúa là “giới răn trọng đại nhất”; yêu tha nhân là “giới răn thứ nhì cũng quan trọng như giới răn thứ nhất” (Mt 22:37-39). Đây cũng là điều kiện để thi hành giới răn thứ nhất: “vì người yêu thương tha nhân đã chu toàn lề luật (thánh luật)” (Rom 13:8).

 

    Giới răn yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là tâm cốt lề luật mới Chúa Kitô thiết lập bằng lời nói và gương sáng (kể cả việc hy sinh “mạng sống vì bạn hữu”) (tc. Jn 15:13). Thánh luật này được Chúa Thánh Linh viết nơi trái tim chúng ta và trở nên “luật của Thánh Linh.”

 

   Như Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn tại Corinth: “Anh chị em hãy tỏ ra anh chị em là bức thư của Chúa Kitô được trao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết trên bia đá nhưng trong trái tim con người” (2 Cor 3:3).  Vì thế luật Thánh Linh là luật trong lòng con người. Hơn nữa, chính Chúa Thánh Linh là thầy dạy và hướng dẫn trong tâm khảm con người.

 

    Một lề luật được hiểu như thế sẽ xóa nhòa mọi hình thức cưỡng chế bên ngoài mà con người phải chịu đựng vì những hành động của họ. Luật Phúc Âm, tích chứa trong lời nói và minh xác bởi cuộc sống và tử nạn của Chúa Kitô, tích chứa trong mạc khải thần linh bao gồm chân lý sung mãn về lợi ích của hành động con người. Đồng thời luật Phúc Âm chữa lành và làm cho hoàn hảo sự tự do trong tâm hồn con người, như lời Thánh Phaolô: “Luật sự sống Thần Khí trong Chúa Giêsu Kitô đã giải phóng tôi khỏi luật lệ tội lỗi và sự chết” (Rom 8:2). Theo Thánh Phaolô, Chúa Thánh Linh là Đấng ban sự sống, vì qua Ngài tâm linh con người chia sẻ sự sống Thiên Chúa, đồng thời Ngài trở nên nguyên lý và nguồn mạch hoạt động của con người: “để tinh thần cưỡng chế của luật công chính được thực thi hoàn toàn trong chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí” (Rom 8:4).

 

   Trong giáo huấn trên đây Thánh Phaolô có thể đã viện dẫn chính lời Chúa Giêsu minh xác trong bài giảng trên núi: “Anh em đừng nghĩ Thầy tới để xóa bỏ lề luật nhưng để hoàn thành các luật đó” (Mt 5:17). Việc Chúa Giêsu Kitô hoàn thành lề luật Thiên Chúa bằng lời nói và gương sáng tạo thành khuôn mẫu cho việc bước đi theo Thánh Linh. Theo ý nghĩa này, luật được Chúa Thánh Linh viết nơi trái tim nhân loại, tồn tại và hoạt động trong những người tin vào Chúa Kitô và chia sẻ thần linh của Ngài.

 

   Chúng ta thấy trong Công Vụ Tông Đồ, toàn thể cuộc sống Giáo Hội tiên khởi là một phô diễn chân lý theo Thánh Phaolô mô tả trong Thư viết cho giáo đoàn Roma: “Tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rom 5:5). Bất chấp những hạn chế và yếu đuối của các thành viên Giáo Hội sơ khai, cộng đồng Jerusalem chia sẻ đời sống mới “mà Thánh Linh ban cho”; cộng đoàn đã sống tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cũng nhận được sự sống này vì là hồng ân từ Chúa Thánh Linh, Đấng đổ đầy lòng chúng ta tình yêu – yêu mến Thiên Chúa và tha nhân – nội dung tâm cốt của giới răn quan trọng nhất. Như thế luật mới, được tình yêu in vào trái tim con người là đặc ân của Chúa Thánh Linh, đồng thời là luật của Thánh Linh trong lòng mọi người. Luật Thánh Linh đem lại tự do, như lời Thánh Phaolô: “Luật của thánh linh sự sống trong Chúa Kitô Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật lệ tội lỗi và sự chết” (Rom 8:2).

 

  Khai mở nền luân lý  mới

 

  Vì lý do trên, theo mức độ tình yêu Thiên Chúa “tuôn đổ vào lòng chúng ta” (tc. Rom 5:5), Lễ Hiện Xuống ghi dấu lúc khai mở nền luân lý mới của nhân loại dựa trên luật Thánh Linh. Nền luân lý này hơn hẳn việc chỉ tuân thủ lề luật được ban qua lý trí hoặc bằng chính mạc khải. Luật này phát xuất từ Chúa Thánh Linh và chỉ có thể sinh động trong thương yêu là do Thiên Chúa đem lại. Lề luật yêu thương ấy trở nên một thực tại trong đời sống nhờ Chúa Thánh Linh tuôn đổ vào lòng chúng ta.

 

  Thánh Phaolô là người lớn tiếng nhất tuyên xưng nền luân lý vĩ đại, phát nguồn từ luật thánh linh này. Ngài đã từng là một Pharisiêu nhiệt thành, một chuyên viên, một người giữ cặn kẽ và một người quá khích bênh vực từng nét luật cũ, và chính ngài về sau trở thành tông đồ của Chúa Kitô, đã viết về mình như sau: “Thiên Chúa ... đã làm cho chúng ta xứng đáng phục vụ giao ước mới, không phải theo luật thành văn mà (luật) trong Thánh Linh: vì luật thành văn thì chết, còn luật Thánh Linh thì (ban sự) sống” (2 Cor 3:6).

 

 Buổi gặp chung ngày 9 tháng Tám, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
www.thanhlinh.net