Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

21- Tác dụng lời giảng của Thánh Phêrô vào ngày Lễ Hiện Xuống

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy

Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Tác Dụng Lời Thánh Phêrô Giảng vào Ngày Lễ Hiện Xuống

 

   Sau khi ghi lại bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô ngày Lễ Hiện Xuống, tác giả Công Vụ Tông Đồ nói: những người hiện diện “đau đớn xúc động tâm can” (Cv 2:37). Những lời hùng hồn này cho thấy Chúa Thánh Linh hoạt động trong tâm hồn những người nghe lời rao giảng truyền giáo đầu tiên của Tông Đồ Phêrô. Ngài làm chứng Chúa Kitô chịu khổ hình thập giá và phục sinh và giải thích những biến cố khác thường đã xảy ra ngày hôm đó. Đặc biệt, lời trình bày công khai đầu tiên về mầu nhiệm Vượt Qua đã đi vào tâm cốt những khát vọng của người thời Cựu Ước, khi Thánh Phêrô nói: “Chúa Giêsu mà các anh em đóng đinh thập giá đã được Thiên Chúa tôn phong làm Chúa và Đấng Kitô” (Cv 2:36). 

 

   Cũng Chúa Thánh Linh, Đấng đã ngự xuống với các tông đồ, lúc này hoạt động trong tâm hồn những người nghe lời thánh tông đồ giảng. Những lời Tông Đồ Trưởng Phêrô đánh động tâm can và làm thức dậy trong họ “sự lên án về tình trạng tội lỗi của họ” là bước đầu của việc cải đổi.

 

   Vì quá xúc động thống hối, nên “... những người đó nói với ông Phêrô và các tông đồ khác:  ‘Thưa quí huynh đệ, chúng tôi phải làm gì?’” (Cv 2:37). Câu hỏi, “chúng tôi phải làm gì?” biểu lộ tâm ý sẵn sàng. Đây là thiên hướng thành tâm của những người nghe lời Tông Đồ Phêrô khiến họ ý thức rằng cần phải thay đổi cuộc sống. Những người đó nói với Thánh Phêrô và các tông đồ khác. Họ biết Thánh Phêrô cũng nói thay cho mười một tông đồ kia, vì tất cả các tông đồ đều là chứng nhân cho cùng một chân lý, và được trao cho cùng một sứ mệnh. Điều cũng quan trọng là những người đó gọi các tông đồ là “quí huynh đệ,” bắt chước Thánh Phêrô trong lời giảng của ngài đã nói trong tinh thần huynh đệ, và trong phần cuối của bài giảng ngài đã gọi những người hiện diện là “quí huynh đệ.”

 

    Khi đó chính Thánh Phêrô trả lời những người hiện diện. “Hãy ăn năn thống hối” là lời đáp giản dị súc tích (Cv 2:38). Chúa Giêsu khởi đầu sứ mệnh thiên sai của Ngài bằng chính lời kêu gọi này (tc. Mc 1:15). Nhờ sức mạnh của Thánh Linh Chúa Kitô vào ngày Lễ Hiện Xuống mà Thánh Phêrô đã nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Hãy ăn năn thống hối” (tc. Mc 1:15).

 

   Trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem, cha đã nhấn mạnh “ăn năn thống hối” là bước quan trọng trong tiến trình cải đổi mà Chúa Thánh Linh hoạt động trong chúng ta. “Do việc trở nên ‘ánh sáng soi mọi con tim,’ tức là ánh sáng lương tâm, Chúa Thánh Linh ‘làm cho nhận biết tội lỗi,’ có nghĩa: Ngài làm cho người ta nhận ra điều xấu xa của chính họ, và đồng thời hướng dẫn người ta tới điều tốt lành. ... Như thế, nhờ ảnh hưởng của Đấng An Ủi, việc cải đổi tâm hồn con người là điều kiện bất khả ly để ơn tha thứ tội lỗi được thể hiện” (số 42).

 

   Thánh Phêrô nói “ăn năn thống hối,” có nghĩa là thay đổi: từ chối bỏ Chúa Kitô chuyển sang lòng tin nơi Đấng Phục Sinh.  

 

   Khổ hình thập giá đã khẳng định việc khước từ Chúa Kitô, niêm ấn bằng cái chết ô nhục của Ngài trên đồi Golgotha. Thánh Phêrô kêu gọi những người đã đóng đinh Chúa Giêsu tin vào Đấng Phục Sinh: “Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi mọi đau đớn của sự chết” (Cv 2:24). Như thế Lễ Hiện Xuống là sự xác nhận việc Chúa Kitô phục sinh.

 

   Trước hết, lời kêu gọi ăn năn thống hối nói đến lòng tin vào Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Hiển nhiên, qua khổ hình thập giá và cái chết của Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Phục Sinh là mạc khải quyền năng Thiên Chúa đem lại ơn cứu độ và giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi.

 

   Nếu qua lời rao giảng của Thánh Phêrô mà Chúa  Thánh Linh “làm cho người ta nhận biết tội lỗi” thì Ngài đã làm việc đó “nhờ công cuộc cứu chuộc đã được hoàn tất bằng Máu của Con Người (Máu của Chúa Kitô)”. Thư gửi các tín hữu Do Thái nói “Máu này thanh tẩy lương tâm” (tc. Dt 9:14). Bởi thế, có thể nói khổ hình cứu chuộc của Chúa Giêsu mở cửa để Chúa Thánh Linh đi vào nơi thâm sâu nhất tâm hồn mỗi người, nghĩa là vào “lương tâm sâu thẳm nhất của con người” (DViv 42).

 

   Trong lời giảng ngày Lễ Hiện Xuống, thánh Phêrô tuyên xưng và làm chứng rằng điều này đạt tới trình độ thâm sâu thầm kín nhất nhờ hành động của Chúa Thánh Linh trong ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.

 

   Thánh Phêrô nói tiếp để kết thúc thông điệp của ngài như sau: “Từng người anh chị em hãy ăn năn thống hối và chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha thứ tội lỗi; và anh chị em sẽ nhận được Chúa Thánh Linh” (Cv 2:38). Ở đây chúng ta nhớ lại điều Thánh Phêrô và các tông đồ khác đã nghe Chúa Giêsu nói sau lúc phục sinh, khi “Ngài mở trí khôn các ông hiểu Sách Thánh, và nói với các ông: ‘Như được chép trong Sách Thánh, Đấng Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại ... việc ăn năn thống hối và ơn tha thứ khỏi tội lỗi phải được rao giảng nhân danh Ngài cho khắp muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem’” (Lc 24:45-47).

 

   Trung thành với những điều Chúa Kitô đã sắp đặt (tc. Mc 16:16; Mt 28:19), Thánh Phêrô không những chỉ kêu gọi ăn năn thống hối mà cũng kêu gọi việc chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Kitô “để được tha thứ ... tội lỗi” (Cv 2:38). Vào ngày Lễ Hiện Xuống các tông đồ đều “được rửa trong Chúa Thánh Linh” (tc. Cv 2:4). Vì thế, khi  truyền bá niềm tin vào Đấng Kitô, Chúa Cứu Thế, các ngài thúc giục dân chúng chịu Phép Rửa, nhiệm tích đầu tiên của đức tin. Vì Phép Rửa có hiệu lực tha thứ tội lỗi, đức tin tìm thấy được trong Phép Rửa một hình thức diễn tả nhiệm tích của mình để con người có thể chia sẻ ân sủng của Chúa Thánh Linh.  

 

    Đây là đường lối thông thường của việc cải đổi và ân sủng. Tuy nhiên cũng không loại bỏ những đường lối khác, vì “Thánh Linh muốn thổi đi đâu thì thổi” (tc. Jn 3:8). Chúa Thánh Linh có thể hoàn tất công việc cứu độ bằng việc thánh hóa con người ngoài nhiệm tích, khi không thể lãnh nhận nhiệm tích được. Đó là điều huyền nhiệm của việc gặp gỡ giữa ân sủng thần linh với linh hồn con người. Chúng ta tạm ngưng ở đây, vì chúng ta sẽ lại bàn tới điều này trong những suy gẫm về Phép Rửa, nếu Chúa muốn.

 

   Trong Tông Huấn Domimum et Vivificantem, cha đã phân tích chiến thắng tội lỗi đạt được nhờ Chúa Thánh Linh khi dẫn chiếu việc làm của Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Và “Nhờ ơn thúc đẩy Chúa Thánh Linh trút xuống trong ngày Lễ Hiện Xuống và qua tác vụ tông đồ rao giảng thời Giáo Hội sơ khai, việc nhận thức được vấn đề tội lỗi làm hiển lộ quyền năng cứu độ của Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và phục sinh.” Như vậy lời hứa liên quan đến Chúa Thánh Linh được nói trước ngày Phục Sinh đã hoàn tất: “Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà nói rõ cho anh em.” Vì thế, trong ngày Lễ Hiện Xuống, Thánh Phêrô nói về tội của những người ‘không tin’ và đẩy Chúa Giêsu Nazareth tới cái chết ô nhục, Chúa Thánh Linh là chứng nhân cuộc vinh thắng đối với tội lỗi: mà theo một ý nghĩa nào đó, là một chiến thắng đã đạt được đối với tội lỗi kinh khủng nhất mà sao con người có thể phạm là giết Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đồng bản tính với Chúa Cha! Cũng vậy, cái chết của Con Thiên Chúa chiến thắng sự chết của loài người: ‘Ôi sự chết, Ta sẽ là cái chết của ngươi,’ vì Con Thiên Chúa bị đóng đinh và chết trên thập giá đã ‘chiến thắng’ tội lỗi nhân loại và cả mọi tội lỗi cá nhân, cả đại trọng tội người ta đã phạm là giết Chúa Cứu Thế tại Jerusalem vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Vì tội lỗi trầm trọng lớn lao kinh khủng nhất về phần nhân loại được đền bù nhờ hiến tế của tình yêu tối thượng của trái tim Chúa Cứu Thế, tình yêu đó chiến thắng sự xấu xa ác độc của tất cả mọi tội lỗi nhân loại” (số 31). 

 

   Vì thế chiến thắng của thập giá là chiến thắng của tình yêu! Đây là chân lý bao gồm trong lời thánh Phêrô hô hào cải đổi qua Phép Rửa.

 

   Nhờ tình yêu chiến thắng của Chúa Kitô, Giáo Hội cũng được sinh ra trong Phép Rửa qua việc làm của Chúa Thánh Linh vào ngày Lễ Hiện Xuống, khi những người đầu tiên trở lại với Chúa Kitô.

 

    Công vụ Tông Đồ nói: “những người tiếp nhận lời ông (Phêrô) đều lãnh Phép Rửa, và ngày hôm đó có khoảng ba ngàn người được thêm vào số những người tin theo Chúa Kitô” (Cv 2:41),  “những người đó được thêm vào” số những người trước đó “đã được rửa trong Chúa Thánh Linh (các tông đồ và môn đệ).” Được rửa “bằng nước và Chúa Thánh Linh,” những người này trở nên cộng đồng “con cái được thừa nhận của Thiên Chúa” (tc. Rom 8:15).  Là “con cái trong Chúa Con” (tc. Eph 1:5), những người này trở nên “một” trong mối liên kết của tình huynh đệ mới. Qua hành động của Chúa Thánh Linh những người này trở nên Giáo Hội Chúa Kitô.

 

   Về phương diện này chúng ta phải nhớ lại sự kiện liên quan đến ông Simon Phêrô xảy ra trên hồ Gennesaret. Thánh sử Luca ghi: Chúa Giêsu “bảo ông Simon, ‘Cho thuyền ra chỗ sâu mà thả lưới.’ Và ông Simon đáp, ‘Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng vâng lời Thầy tôi sẽ thả lưới.’ Và khi thả lưới, các ông bắt được một mẻ lớn, lưới gần rách ... và cá đổ đầy hai thuyền, đến độ gần chìm. Khi ông Simon Phêrô thấy cảnh này, ông quì ôm gối Chúa Giêsu và nói, ‘Lạy Chúa, xin rời xa con, vì con là kẻ tội lỗi ...’ Và Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, ‘Đừng sợ; từ nay anh sẽ thu phục người ta.’ Và khi các ông đã đưa thuyền vào bờ, các ông bỏ mọi sự và đi theo Ngài” (Lc 5:4-8; 10-11).

 

   Dấu lạ này bao gồm lời loan báo sẽ chiến thắng đối với tội lỗi nhờ đức tin, ăn năn thống hối và Phép Rửa, mà thánh Phêrô rao giảng nhân danh Chúa Kitô. Lời loan báo này đã thành sự thực vào ngày Lễ Hiện Xuống, và được minh chứng bởi việc làm của Chúa Thánh Linh. Ngư phủ Phêrô và các bạn đồng nghiệp của ông trên hồ Gennesaret đã tìm được ở điều thực tế này ý nghĩa của quyền năng Chúa Kitô phục sinh, và đồng thời ý nghĩa sứ mệnh tông đồ của các ngài. Các ngài nhận thấy lời tiên báo: “Từ nay anh sẽ là kẻ thu phục người ta” được thể hiện. 

 

Buổi gặp chung ngày 15 tháng Mười Một, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
www.thanhlinh.net