Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

24- Lễ Hiện Xuống nơi dân ngọai

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Lễ Hiện Xuống nơi Dân Ngoại

 

 Chúa Thánh Linh ngự đến trong ngày Lễ Hiện Xuống làm viên mãn “mầu nhiệm Vượt Qua” của Chúa Kitô khi Ngài ra đi qua khổ hình thập giá. Lễ Hiện Xuống hoàn tất việc Thiên Chúa tự khải trong Chúa Con Nhập Thể. Như thế “hoàn tất trọn vẹn sứ mệnh của Đấng Thiên Sai,” nghĩa là của Đấng đã nhận được sự sung mãn Chúa Thánh Linh cho Dân Được Tuyển Chọn của Thiên Chúa và cho toàn thể nhân loại. “Đấng Thiên Sai” đích thực sự là “Chúa Kitô, nghĩa là ‘Đấng Được Xức Dầu,” và trong lịch sử ơn cứu độ thì từ ngữ này có nghĩa đầy đủ là ‘Đấng Được Xức Dầu Tấn Phong bằng Chúa Thánh Linh.’ Đây là truyền thống tiên tri thời Cựu Ước. Theo truyền thống này, ông Simon Phêrô nói tại nhà ông Cornelius: ‘Qúi vị chắc hẳn đã nghe về những việc xảy ra ngày gần đây ở Judea ... sau khi nhận phép rửa mà ông Gioan rao giảng: Thiên Chúa đã xức dầu tấn phong Chúa Giêsu Nazareth bằng Chúa Thánh Linh và quyền năng như thế nào” (Cv 10:37 f.) (DViv 15). Tiếp theo, thánh Phêrô  tóm lược câu chuyện Phúc Âm, mà cũng là kinh Tin Kính giản lược, làm chứng về Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và đã phục sinh, Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại, theo đúng “những lời đã tiên tri” (Cv 10:43).

 

   Một mặt, Thánh Phêrô nối kết việc Chúa Thánh Linh ngự xuống với truyền thống Cựu Ước. Mặt khác, ngài biết và loan báo một tiến trình mới đã bắt đầu trong ngày Lễ Hiện Xuống và sẽ kéo dài mãi qua nhiều thế kỷ, đưa tới việc kiện toàn lịch sử ơn cứu độ. Những giai đoạn đầu của tiến trình này được mô tả trong Công Vụ Tông Đồ. Chính thánh Phêrô tham gia giai đoạn quyết định của tiến trình những người ngoại giáo đầu tiên gia nhập Giáo Hội, dưới ảnh hưởng hiển nhiên của Chúa Thánh Linh Đấng hướng dẫn việc làm của các tông đồ. Trường hợp này là viên sĩ quan bách quân Roma đồn trú tại Caesarea. Thánh Phêrô đã hướng dẫn ông ta vào cộng đồng những người chịu Phép Rửa. Thánh Phêrô đã ý thức được tầm quan trọng quyết định trong việc nhận Cornelius vào Giáo Hội mặc dầu rõ ràng là không phù hợp với những tập tục tôn giáo (Do Thái giáo) thời đó. Nhưng đồng thời ngài biết chắc chắn rằng Thiên Chúa muốn điều đó. Khi vào nhà viên sĩ quan bách quân, ông Phêrô “thấy nhiều người tụ họp; và ông nói với họ: ‘Quí vị thừa biết giao du với hoặc thăm viếng bất cứ người nào khác chủng tộc là điều hết sức cấm kị đối với người Do Thái; nhưng Thiên Chúa đã cho tôi thấy không được gọi bất cứ người nào là hạ tiện hoặc ô uế” (Cv 10:28).

 

  Đó là thời điểm vĩ đại trong lịch sử cứu độ. Quyết định của Thánh Phêrô làm cho Giáo Hội sơ khai thoát khỏi những hạn chế tôn giáo mang mầu sắc dân tộc của Jerusalem và Do Thái giáo. Ngài trở nên công cụ của Chúa Thánh Linh và theo lệnh Chúa Giêsu ngài đã đem Phúc Âm đến cho muôn dân (tc. Mt 28:19). Truyền thống tiên tri về hoàn vũ tính của nước Thiên Chúa trong thế giới nhờ đó được hoàn thành trọn vẹn và cao cả hơn, vượt xa quan điểm dựa theo lề luật cũ của người Do Thái. Thánh Phêrô mở đường cho luật mới, trong đó Tin Mừng cứu độ phải đến được với muôn dân không phân biệt sắc tộc, văn hóa hoặc tôn giáo, ngõ hầu tất cả mọi người được hưởng thành quả ơn cứu độ.

 

   Sách Công Vụ Tông Đồ có đoạn tường thuật chi tiết biến cố này. Trong phần thứ nhất chúng ta đã hiểu rõ tiến trình nội tâm giúp Thánh Phêrô biết cách tiến hành. Sách Công Vụ ghi: Ông Phêrô, dừng lại vài ngày tại nhà “ông Simon làm nghề thợ nhuộm” (Cv 10:6) ở Joppa, “đi lên căn gác để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu (khoảng 12g trưa). Và ngài cảm thấy đói bụng và muốn có chút gì ăn; nhưng trong khi người ta đang chuẩn bị bữa ăn, ngài xuất thần và thấy trời mở ra, rồi vật gì đó thả xuống, tựa như mảnh vải lớn, buộc (túm) bốn góc thả xuống đất. Trong đó có đủ mọi thứ súc vật, rắn rết và chim trời. Khi đó có tiếng nói bảo ngài, ‘Phêrô, đứng dậy, làm thịt mà ăn.’ Nhưng ông Phêrô nói, ‘Lạy Chúa, con không ăn đâu; vì con không khi nào ăn thứ gì hèn hạ hoặc ô uế.’ Và tiếng nói lại nói với ngài lần thứ hai, ‘Thứ gì Thiên Chúa đã tẩy sạch, ngươi không được gọi là hèn dơ.’ Diễn biến này xảy ra ba lần, rồi vật đó lại được rút lên trời” (Cv 10:9-16).

 

    Có thể nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn và dưới linh quang kinh nghiệm có được trong bài giảng trước, thị kiến trên đây làm cho Thánh Phêrô nhớ lại những thắc mắc và nghi ngờ xuất hiện trong trí ngài. Hiện tượng đó nối kết với việc nhớ lại lời giảng dạy và lệnh truyền của Chúa Kitô về rao giảng Tin Mừng khắp thế giới. Giây phút ngưng nghỉ để suy niệm trên sân thượng ở Joppa, nhìn xuống Địa Trung Hải, đã chuẩn bị Thánh Phêrô về giai đoạn quyết định mà ngài phải thực hiện!

 

   Dĩ nhiên, “ông Phêrô bối rối về ý nghĩa của thị kiến” (Cv 10:17). Rồi trong khi ngài “đang suy nghĩ về thị kiến thì Thánh Linh nói với ngài, ‘Kìa, ba người đang kiếm ngươi đó. Hãy đứng lên, đi xuống, đừng ngại đi theo họ: vì Ta đã phái họ tới” (Cv 10:19-20). Như thế, chính Chúa Thánh Linh đã chuẩn bị Thánh Phêrô thi hành nhiệm vụ mới này. Chúa Thánh Linh hoạt động cách đặc biệt qua thị kiến trong đó Ngài thúc đẩy thánh Phêrô suy nghĩ (phản ánh), sắp đặt việc gặp ba người đó, hai người tôi tớ và một binh sĩ nhiệt thành (tc. Cv 10:7), được phái từ Caesarea đến mời ngài. Khi tiến trình nội tâm đã hoàn tất, Chúa Thánh Linh ra lệnh rõ ràng cho tông đồ Phêrô. Vâng lệnh, ngài quyết định đi Caesarea tới nhà ông Cornelius. Ngài được viên sĩ quan bách quân và toàn thể mọi người trong nhà đón tiếp cách kính trọng dành cho vị sứ giả thần linh. Thánh Phêrô nhớ lại thị kiến và hỏi những người hiện diện: “Tại sao quí vị cho tìm tôi tới?” (Cv 10:29).

 

   Ông Cornelius là “một người công chính và kính sợ Thiên Chúa” (Cv 10:22) đã giải thích việc ông nhận được ý kiến mời ngài tới mà lời mời đó cũng do Thánh Linh soi sáng. Và ông Cornelius kết luận: “Vì thế bây giờ tất cả chúng tôi hiện diện tại đây trước mắt Thiên Chúa, để nghe mọi điều ngài đã được Chúa truyền” (Cv 10:33).

 

   Như được ghi trong Công Vụ Tông Đồ, lời đáp của Thánh Phêrô mang trọn đầy ý nghĩa thần học và truyền giáo. Chúng ta đọc: “Ông Phêrô nói: ‘Đúng vậy, tôi biết chắc Thiên Chúa không thiên vị bất cứ ai, nhưng dù bất cứ dân tộc nào những người kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành đều được Ngài chấp nhận. Quí vị biết rõ biến cố đã xảy ra khắp miền Judea, khởi đầu từ miền Galilee, sau phép rửa ông Gioan rao giảng. Quí vị cũng biết rõ Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Linh và quyền năng xức dầu tấn phong Ngài. Ngài thi ân giáng phúc bất cứ nơi nào Ngài đặt chân tới, chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ khống chế, vì Thiên Chúa ở với Ngài. Và chúng tôi chứng kiến tất cả mọi việc Ngài đã làm cả ở miền quê Do Thái và ở Jerusalem. Họ giết Ngài bằng cách đóng đinh vào thập giá; nhưng đến ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại và cho Ngài hiển lộ tỏ tường; không phải với tất cả mọi người nhưng với chúng tôi những người đã được Thiên Chúa chọn làm chứng nhân, chúng tôi là những người đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài truyền cho chúng tôi rao giảng cho mọi người và làm chứng Ngài là Đấng đã được Thiên Chúa đặt làm thẩm phán xét xử người sống kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều nói về Ngài và làm chứng rằng bất cứ ai tin vào Ngài thì nhờ danh Ngài mà được tha thứ tội lỗi’” (Cv 10:34-43).

 

   Thật là đúng khi trích lại đầy đủ văn bản này, vì đó là phần tóm lược đầy đủ việc rao giảng của các tông đồ và tổng hợp giáo huấn (giáo lý) đầu tiên mà về sau có được hình thức rõ ràng trong kinh Tin Kính. Phần tóm lược này là việc rao giảng và huấn giáo tại Jerusalem vào ngày Lễ Hiện Xuống, được nhắc lại ở Caesarea trong nhà ông Cornelius, một dân ngoại. Có thể nói, như chính Thánh Phêrô đã nhận xét, sự việc tại căn phòng trên lầu được canh tân trong Lễ Hiện Xuống của dân ngoại, tương tự Lễ Hiện Xuống tại Jerusalem (tc. Cv 10:47; 11:15; 15:8). Sách Công Vụ tường thuật tiếp: “trong khi ông Phêrô đang nói điều này thì Chúa Thánh Linh ngự xuống trên tất cả mọi người nghe lời (ông Phêrô) giảng. Và các tín hữu đã cắt bì đi theo ông Phêrô đều ngạc nhiên, vì ơn Chúa Thánh Linh đã được tuôn đổ xuống cho cả dân ngoại nữa” (Cv 10:44-45).

 

   “Khi đó ông Phêrô tuyên bố, ‘Người nào có thể ngăn cấm việc làm Phép Rửa cho những người này đã nhận được Chúa Thánh Linh y như chúng ta đã được?” (Cv 10:47). Ngài nói lời này trước mặt “các tín hữu trong số những người đã được cắt bì,” tức là những Kitô hữu gốc Do Thái giáo, những người này ngạc nhiên vì họ đã nghe các thân nhân và bạn hữu của ông Cornelius “nói tiếng lạ và chúc tụng Thiên Chúa” (tc. Cv 10:46), y như đã xảy ra tại Jerusalem vào ngày Lễ Hiện Xuống thứ nhất. Sự việc xảy ra tại nhà ông Cornelius có nhiều ý nghĩa quan trọng: thật vậy, sự việc đó chẳng khác gì Lễ Hiện Xuống tại Jerusalem xảy ra trong hoàn cảnh khác biệt.

 

Kết cuộc ông Phêrô “truyền cho những người đó được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô” (Cv 10:48). Như thế chúng ta đã có những người ngoại giáo đầu tiên chịu Phép Rửa. Như vậy do quyền tông đồ và ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, Thánh Phêrô đã khởi đầu truyền bá Phúc Âm và phát triển Giáo Hội bên ngoài biên giới Israel.

 

    Chúa Thánh Linh, Đấng ngự xuống trên các tông đồ vì công nghiệp hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô, đã minh xác rằng giá trị cứu độ của hy lễ này sẽ trải rộng cho toàn thể nhân loại. Thánh Phêrô đã nghe tiếng nói trong lòng: “Điều Thiên Chúa đã thanh tẩy, ngươi không được gọi là hèn dơ” (Cv 10:15). Ngài biết rõ việc thanh tẩy này xảy ra nhờ máu Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng “nhờ Thánh Linh hằng hữu đã tự hiến mình vẹn toàn lên Thiên Chúa” (Dt 9:14a). Chúng  ta được bảo đảm rằng máu của Con Thiên Chúa “sẽ thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc làm đưa tới tử vong để phục vụ Thiên Chúa hằng hữu.” (Dt 9:14b). Thánh Phêrô còn hiểu rõ ràng hơn là đã tới những thời điểm mà ngay cả đến những hiến lễ dân ngoại dâng cũng đẹp lòng Đức Yahweh như các ngôn sứ đã tiên báo (tc. Is 56:7; Mal 1:11; và Rom 15:16; Phil 4:18; 1 Pet 2:5). Vì thế ông Phêrô nói cách ý thức với viên sĩ quan bách quân Cornelius: “Thật vậy tôi đã thấy Thiên Chúa không thiên vị.” Lời Thiên Chúa mà người Do Thái đã học từ sách Đệ Nhị Luật vang lên trong những lời Thánh Phêrô: “Chúa Thiên Chúa của anh em là Thần của mọi thần và Chúa các chúa, vĩ đại, toàn năng, và Thiên Chúa đáng kính sợ, là Đấng không thiên vị ...” (Đnl 10:17). Sách Công Vụ Tông Đồ làm chứng Thánh Phêrô là người đầu tiên nắm được ý nghĩa mới của tư tưởng cũ đã du nhập vào giáo huấn của các tông đồ (tc. 1 Pet 1:17; Gal 2:6; Rom 2:11).

 

   Những lời trong Sách Đệ Nhị Luật trên đây là căn nguyên bên trong của những lời đẹp đẽ được nói với ông Cornelius về tương quan giữa nhân loại với Thiên Chúa: “... bất cứ dân nước nào, người nào kính sợ Ngài và làm điều ngay chính đều được Ngài chấp nhận” (Cv 10:35).

 

 Buổi gặp chung ngày 6 tháng Mười Hai, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net