Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiêu chuẩn hàng đầu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN III  PS / C

Bài đọc 1 : ( Cv 5:27-32,40-41). Bài đọc 2 : (Kh 5:11-14). Tin Mừng : ( Ga 21:1-19)

TIÊU CHUẨN HÀNG ĐẦU

 

Đức Giêsu không còn sống với các môn đệ bằng xương bắng thịt như xưa nữa. Có lẽ vì thế họ cảm thấy buồn rầu, chán nản, thất vọng. Mọi người đã trở về với cuộc sống cũ. Khi nghe ông Phêrô nói: “Tôi đi đánh cá đây.”  Mấy người đang ở đó cũng hưởng ứng: “Chúng tôi cùng đi với anh.”  Mọi người lên thuyền và ra khơi, nhưng suốt đêm ấy, họ không bắt được gì.

 

Trở về khi trời đã sáng, thấy có một người đứng trên bãi biển. Các ông chẳng biết ngưới ấy là ai. Người ấy nói: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời : “ Thưa không.” Người ấy lại bảo: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy cá. Lại cũng ông Gioan đã nhận ra Thầy: “ Chúa đó!”  Nghe Gioan nói thế, ông Phêrô đã vội vàng khoác áo vào và nhảy xuống biển để đến gặp Chúa. Ông biểu lộ tình cảm của ông với Thầy mộ cách nhiệt tình hăng hái.

 

Hai mẻ cá, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Mẻ đầu, các môn đệ suốt đêm mà chẳng bắt được gì, đó là mẻ cá do nổ lực của con người. Mẻ cá thứ hai đánh sát bờ và chỉ trong chốc lát mà cá đầy lưới. Đúng như lời Chúa đã nói: “Không có Ta các ngươi không làm được gì.” Mẻ cá thứ hai, có sự trợ giúp của Chúa, các ông đã thành công bất ngờ. Mẻ cá bắt được nhiều cá tiêu biểu cho sứ vụ của các tông đồ trong việc “ lưới người.” Sau đó, Ngài lại dọn bữa cho các ông ăn, một bữa cơm tiêu biểu cho bữa tiệc Thánh Thể mà trong đó Đức Giêsu sẽ luôn hiện diện với chúng ta. Ngài đã đích thân cầm lấy bánh rồi cá mà trao cho các ông. Đó cũng là dụng ý của Chúa muốn nhắn gửi các môn đệ rằng đừng sợ, sẽ có Ngài đồng hành với họ, sẽ có ơn Ngài trợ giúp.

 

Công việc kế tiếp là tuyển chọn một người lãnh đạo để tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng. Chúa đã chọn ai và tiêu chuẩn nào để giao phó nhiệm vụ ấy?

 

Người đầu tiên mà Chúa nhắm đến là ông Phêrô, một môn đệ vì hoảng sợ mà đã ba lần chối Thầy. Ông là một con người nhiệt tình, bộc trực nhưng lại hay thay đổi đó. Ông tuyên xưng Chúa, rồi dù được báo trước nhưng ông vẫn chối thầy ba lần trước khi gà gáy. Hôm nay, trước mặt các môn đệ, lần thứ nhất Chúa hỏi ông : “ Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Làm ông biết lòng yêu mến của anh em khác  để  mà so sánh! Thế nhưng ông đã mau mắn trả lời: “ Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”Hai lần sau Chúa hỏi vào chính bản thân ông: “ Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” và ông cũng trả lời như trước. Điều đó nói lên thực tâm của ông. Ông tin là Chúa biết lòng mến của ông đối với Chúa. Và sau mỗi lần ông trả lời thì Chúa lại trao cho ông nhiệm vụ: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”  Chúa không dựa vào tài năng của ông nhưng dựa lòng mến của ông. Chúa đòi hỏi ông phải có lòng yêu mến Ngài hơn những anh em khác.  Chính ở điểm đó mà Chúa đã giao trọng trách cho ông chăn dắt đàn chiên của Ngài. Việc Thiên Chúa làm, loài người không thể thấu hiểu. Điều không thể với con người lại là điều có thể với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình thương, hãy để cho Ngài hành động theo bản chất của Ngài.  

 

Tiêu chuẩn hàng đầu mà Chúa cần nơi ông Phêrô là lòng mến của ông. Dựa vào lòng mến Chúa của ông, Ngài đã giao nhiệm vụ cho ông : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Tất cả mọi ơn gọi đều là ơn gọi đối với tình yêu.  Sau khi cho ông Phêrô biết ông sẽ chết cách nào, Ngài  lại ra lệnh cho ông: “ Hãy theo Thầy.”  Hội Thánh tiên khởi là một nhóm nhỏ đi vào thế giới từ ngày ấy cho đến hôm nay.