Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

34- Chúa Kitô là phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Thánh Linh --Phần 2. Chúa Thánh Linh trong Sứ Mệnh của Chúa Giêsu

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Kitô Là Phép Lạ Vĩ Đại Nhất của Chúa Thánh Linh

 

   Trong những bài giáo lý trước, chúng ta đã trình bày những dẫn chiếu và hàm ý về sự hiện hữu của Thánh Linh Thiên Chúa xuất hiện suốt dòng lịch sử theo truyền thống Cựu Ước. Những dẫn chiếu và hàm ý đó mở đầu mạc khải về Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa trong Tân Ước.

 

   Chúng ta biết Thiên Chúa linh ứng và hướng dẫn các tác giả Sách Thánh của người Israel (Cựu Ước), chuẩn bị cho mạc khải cuối cùng mà Chúa Kitô hoàn thành và ban cho các Tông Đồ, ngõ hầu các ngài có thể rao giảng và truyền bá Phúc Âm khắp thế giới.

 

    Cựu Ước chứa đựng mạc khải sơ khởi và tiệm tiến không phải chỉ về Chúa Thánh Linh, mà cũng về Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa, về công cuộc cứu độ và vương quốc của Ngài. Mạc khải này phân biệt rõ rệt Thiên Chúa (Ngôi) Cha với Đấng Khôn Ngoan hằng hữu từ Ngài mà ra, với thần khí uy lực và nhân ái mà bằng thần khí đó Thiên Chúa hoạt động trong hoàn vũ khởi từ công cuộc tạo dựng và hướng dẫn lịch sử theo chương trình cứu độ của Ngài.

 

    Hiển nhiên đây chưa phải là một biểu lộ rõ ràng về mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhưng đồng thời đây là một tiến trình chuẩn bị cho mạc khải trong tương lai. Chính Thiên Chúa thực hiện điều đó suốt dòng lịch sử Cựu Ước qua “lề luật và các ngôn sứ” (tc. Mt 22:40, Jn 1:45) cũng như lịch sử dân Israel, vì “omnia on figura contingebant illis” mọi sự trong lịch sử (Cựu Ước) đó đều có bóng dáng và giá trị chuẩn bị cho tương lai (1 Cor 10:11; 1 Pet 3:21; Dt 9:24).

 

    Trước thềm Tân Ước chúng ta thấy một vài nhân vật: Giuse, Zechariah, Elisabeth, Anna, Simeon, và hơn hết là Đức Maria, những vị này, nhờ ơn Thánh Linh soi dẫn nội tâm, biết cách tìm ra ý nghĩa đích thực việc Chúa Kitô đến trần gian.

 

    Chúng ta có thể nói những dẫn chiếu được các Thánh Sử Luca và Matthêu nhắc đến về Chúa Thánh Linh liên quan tới những vị đại diện rất nhiệt thành của Cựu Ước (tc. Mt 1:18,20; Lk 1:15,35,41,67; 2:26-27) là nối kết, là  chuyển bước từ Cựu Ước sang Tân Ước. Về sau, điều này được nhìn nhận đầy đủ trong ánh sáng mạc khải của Chúa Kitô và sau ngày Lễ Hiện Xuống. Sự kiện này vẫn còn ý nghĩa quan trọng là các tông đồ và các thánh sử dùng từ ngữ “Chúa Thánh Linh” để nói về sự can thiệp của Thiên Chúa trong việc Ngôi Lời Nhập Thể và Giáo Hội chào đời vào ngày Lễ Hiện Xuống. Theo lời Thánh Luca, điều đáng kể là trong cả hai biến cố Đức Trinh Mẫu Maria là nhân vật chính – Đức Maria bẩm thai Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Linh (tc. Lk 1:35; Mt 1:18). Cùng với các tông đồ và những thành viên đầu tiên của Giáo Hội, Đức Maria vẫn kiên trì cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Linh ngự đến (tc. Cv 1:14).

 

    Chính Chúa Giêsu đã minh họa vai trò của Chúa Thánh Linh khi Ngài giải thích cho các môn đệ biết các ông sẽ chỉ có thể thấu triệt mầu nhiệm về ngôi vị và sứ mệnh của Ngài nhờ giúp đỡ của Chúa Thánh Linh: “Khi Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Jn 16:13-14). Vì thế, chính Chúa Thánh Linh giúp chúng ta ý thức sự cao trọng của Chúa Kitô và như thế tôn vinh Chúa Cứu Thế. Nhưng cũng chính Chúa Thánh Linh đã mạc khải vai trò của Ngài trong cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Đây là một điểm quan trọng cần chú tâm, mà cha muốn lưu ý mọi người bằng một loạt bài giáo lý.

 

   Nếu phần trước chúng ta đã trình bày những kỳ công của Chúa Thánh Linh được Chúa Giêsu loan báo và xảy ra trong Lễ Hiện Xuống, suốt thời kỳ sơ khai của Giáo Hội và trong dòng lịch sử, thì đã tới lúc cần nhấn mạnh sự kiện lạ lùng thứ nhất và vĩ đại nhất mà Chúa Thánh Linh thể hiện chính là Chúa Kitô. Chúng ta cần chú ý vào chính điều lạ lùng này.

 

   Chúng ta đã suy gẫm về ngôi vị, cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Kitô trong loạt bài về Kitô học. Nhưng lúc này chúng ta có thể trở lại vắn tắt đề tài đó dưới chủ đề Thánh Linh học, nghĩa là trong linh quang những việc Chúa Thánh Linh thể hiện trong Con Thiên Chúa làm người.

 

   Trong tiến trình tìm hiểu giáo lý, chúng ta có thể nói về Con Thiên Chúa, sau khi đã học hỏi về Chúa Cha, và trước khi nói về Chúa Thánh Linh, Đấng “từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra.” Vì lý do này, Kitô học đi trước Thánh Linh học. Và như thế là chính đáng, vì cho dù nhìn từ quan điểm niên đại, thì mạc khải về Chúa Kitô trong thế giới chúng ta xảy ra trước việc tuôn đổ ơn Chúa Thánh Linh Đấng hình thành Giáo Hội vào ngày lễ Hiện Xuống. Hơn nữa, việc tuôn đổ ơn Thánh Linh là kết quả đạt được do việc Chúa Kitô hy sinh cứu độ và hiển lộ quyền năng của Chúa Con, lúc này ngự bên hữu Chúa Cha.

    Hơn nữa, theo quan điểm các Giáo Hội Đông Phương, sự kết hiệp Thánh Linh học với Kitô học hầu như bất khả ly bởi sự kiện là Chúa Thánh Linh xuất hiện ngay tại chính nguồn gốc về Chúa Kitô khi Ngôi Lời Nhập Thể và nhập thế “do quyền năng Chúa Thánh Linh,” như kinh Tin Kính tuyên xưng. 

 

   Trong việc hoàn tất mầu nhiệm Nhập Thể, có sự hiện diện quyết định của Chúa Thánh Linh, mà nếu chúng ta muốn thấu triệt và trình bày mầu nhiệm này rõ ràng đầy đủ hơn, thì chúng ta nói Ngôi Lời đã mang nhục thể vẫn chưa đủ. Như trong kinh Tin Kính, chúng ta cũng phải nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Linh trong việc tạo thành nhân tính của Con Thiên Chúa trong lòng dạ trinh khiết của Đức Maria. Chúng ta sẽ nói về đề tài này sau. Và chúng ta sẽ cố gắng dõi theo hành động của Chúa Thánh Linh trong cuộc đời và sứ mệnh Chúa Kitô: trong thời thơ ấu, khi Chúa bắt đầu cuộc sống công khai qua phép rửa, trong những ngày Chúa ở hoang địa, khi cầu nguyện, khi rao giảng, trong khổ hình cứu chuộc và sau cùng là khải hoàn phục sinh.

 

   Từ việc nghiên cứu các văn bản Phúc Âm, chúng ta thấy một chân lý căn bản là nếu tách rời khỏi Chúa Thánh Linh, thì chúng ta không thể hiểu được rõ ràng Chúa Kitô là gì, và Chúa Kitô là gì đối với chúng ta. Điều đó có nghĩa Chúa Thánh Linh không những chỉ là ánh sáng cần thiết cho việc hiểu thấu mầu nhiệm Chúa Kitô, mà ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh trong việc Ngôi Lời Nhập Thể và toàn thể cuộc đời Chúa Kitô phải được dùng để giải thích Chúa Giêsu của Phúc Âm. Chúa Thánh Linh để lại dấu ấn về đặc tính Thiên Chúa của Ngài trên khuôn mặt Chúa Kitô.

 

   Vì thế, ý thức sâu xa hơn về Chúa Kitô cũng đòi hỏi một tri thức sâu sắc hơn về Chúa Thánh Linh. Biết Chúa Kitô là ai thì cũng biết Chúa Thánh Linh là ai là những nan đề bất khả ly, bên này bao hàm bên kia.

 

    Chúng ta cũng có thể nói thêm: ngay cả sự liên hệ của một Kitô hữu với Chúa Kitô cũng được coi như một (bất khả ly) giữa sự liên kết của người đó với Chúa Thánh Linh. Trong Thư gửi giáo đoàn tại Ephesus, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu điều này qua lời diễn tả niềm hy vọng: các tín hữu có thể “được tăng cường sức mạnh” nhờ Thần Linh của Chúa Cha trong tâm hồn ngõ hầu có thể “hiểu biết tình yêu của Chúa Kitô vượt quá mọi sự hiểu biết” (tc. Eph 3:16-19). Điều đó có nghĩa là để đến được với Chúa Kitô bằng tri thức và tình yêu như xảy ra trong sự khôn ngoan Kitô Giáo đích thực, chúng ta cần ơn linh ứng và hướng dẫn nội tâm của Chúa Thánh Linh, Chúa sự thật và sự sống. 

 

Buổi gặp chung ngày 28 tháng 3, 1990

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net